Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Gösta Jansson är Borlänge kommuns kulturpristagare 2016

Oavsett vilken kulturyttring det handlar om finns det ett namn som återkommer i styrelser, kommittéer och kulturföreningarnas medlemsregister. Rör det sig om lokalhistoria är namnet självskrivet: Gösta Jansson.

Kulturnämnden har utsett Gösta Jansson till 2016 års kulturpristagare. Gösta har gjort sig välkänd i hela Borlängebygden som en ytterst kunnig och intresserad värnare om Borlänges nutidshistoria och kulturvärden. Det avspeglar sig inom många samhällsområden, bland annat som ett omfattande engagemang för Borlänges nutidshistoria eller som ett stort intresse inom föreningslivet, bland annat inom nykterhetsrörelsen där Gösta varit aktiv sedan ungdomsåren.

Gösta känns också igen som guide för de omåttligt populära bussturerna med lokalhistorisk prägel som sker varje sommar. Med engagemang och en kunnighet som få andra har Gösta under många år i detalj berättat Borlänges historia för en stor skara lyssnare.

På 60-talet engagerade sig Gösta i nykterhetsrörelsen och var mellan 1968 och 2004 heltidsanställd för att utveckla verksamheten. 2006 var Gösta en
drivande kraft i att bygga en nykter och drogfri kulturell mötesplats för
människor i alla åldrar med Kulturhuset Svanen på Hesseliusgatan.

För att nämna några av Göstas insatser, har han arrangerat hundratals danser och konserter, arbetat med kommunens Rädda Bilden-projekt, varit bosatt på Gammelgården i 15 år, anordnat barnfilmsvisningar i 40 år, samlat kuriosa från 50- och 60-talet och förvärvat en samling av 700 stenkakor.

Med den bakgrunden har kulturnämnden med glädje idag, tisdag den 22 november, valt att utse Gösta Jansson som pristagare till Borlänge
kommuns kulturpris 2016!

Borlänge kommuns kulturpris

Kommunens årliga kulturpris tilldelas en eller flera personer som utfört en kulturfrämjande insats. Endast den som är eller har varit bosatt, eller har påtaglig anknytning till Borlänge, kan få priset. Förutom äran får pristagaren/pristagarna 20 000 kronor. Kulturpriset utses av kulturnämnden.