Borlänge kommun

Årets kulturpris går till Sven Janson

Kulturnämnden har utsett Sven Janson till 2018 års kulturpristagare.

Genom sin mångåriga och hängivna ideella kulturgärning för Borlänge och dess invånare har Sven Janson aktivt bidragit till att både påverka och dokumentera köpstaden Borlänge ur många olika synvinklar.

– Sven är en värdig vinnare av Borlänge kommuns kulturpris 2018. Sven har med sitt engagemang för lokalsamhället bidragit till ökad förståelse för Borlänges utveckling som handelsstad, han är dessutom en eldsjäl i Borlänges kultur- och föreningsliv, säger Rikard Rudolfsson, kulturnämndens ordförande.

Prisas för sitt engagemang

Sven Janson är en riktig eldsjäl med stort intresse för Borlänges historia. Han har dokumenterat såväl handeln som scoutrörelsen genom flertalet olika publikationer och arbetet att samla in uppgifter om Dalarnas handelshistoria. 

Jag blev så överraskad när jag fick veta att jag vunnit. Jag är väldigt hedrad över att priset och glad över att även den här delen av kulturen uppmärksammas, säger Sven Janson. 

Sven Janson var under 17 år ordförande och 11 år sekreterare för Borlänge köpmannaförening. Under den perioden engagerade han sig i Dalarnas Köpmannaförbund, som han idag är sekreterare för. Sven Janson har varit vice ordförande i Sveriges Köpmannaförbund och utformade de sammanslagningar av organisationer som idag heter Svensk Handel. 

Sven Janson har även varit initiativtagare till flera förvärv och restaureringar av byggnader i Borlänge centrum. 

2014 kom boken Borlänges förvandling – tolvhundra firmor på 120 år. Här har Sven Janson samlat in material som fyller 400 sidor och intresset för boken var mycket stort. 

När Köpmannaföreningen nyligen firade 115 år kom Sven Janson ut med minnesboken om Handelns hus och Handelsboden. Handelns hus på Sveagatan 3 är förmodligen centrums äldst bevarade hus från 1870-talet. 

Beslutet om årets kulturpristagare togs i kulturnämnden den 13 november. Priset delas ut i samband med kommunfullmäktige den 11 december.