Borlänge kommuns logotyp

Miljöpriset

Kommunens årliga miljöpris går till den person, förening eller företag i Borlänge kommun som på ett betydande sätt bidragit till ökad miljö- eller klimatnytta eller ökat naturvärde, lokalt eller globalt.

Vinnaren eller vinnarna belönas med 20 000 kronor.

Pristagare utses utifrån:

  • Miljö-, klimat- eller naturvårdsnyttan.
  • Antal som blivit berörda av pristagarens arbete.
  • Den lokala förankringen.
  • Hur arbetet har gynnat Borlängebon.
  • Att arbetet bidragit till att sprida kunskap om miljö, klimat och natur.

Nominera senast den 13 maj!

Skicka din nominering till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast den 13 maj 2024.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
miljo-samhallsbyggnadsnamnden@borlange.se
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Tidigare pristagare

Pristagare genom åren

2024 Åsa och Calle Höglund, Naturknuten

2023 Olli Niemelä, grundare av Facebookgruppen "Uteliv Borlänge"

2022 Villazero

2021 Sahlins Struts

2020 Lars-Erik Nilsson

2019 Anders Janols

2018 Café Frostbrunnsdalen och Borlänge kommuns kost-och lokalservice

2017 Nygårdsskolan och Nygårdsenhetens förskolor

2016 Sören Nyström, Christian Olhans (Borlänge Energi), Sven Sandström (AME), personalen vid den pedagogiska verksamheten på Mellangården i Norr Amsberg

2015 Kyrkskolan och förskolan Ängsklockans barnträdgård

2012 Bo Hellberg, Milsbo

2011 Tunets skola och Hushagsgymnasiet

2008 Per Swedenström

2006 Borlänge Bilprovning

2005 Tunabygdens Fågelklubb

2004 Lindans Bystugeförening

Några år har priset inte delats ut.

  • Ingen giltig användare vald.