Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Youtube: Miljöpriset 2019

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Miljöpriset 2019" på Youtube.

Engagemang för biologisk mångfald prisas

Anders Janols får kommunens miljöpris 2019 för sitt engagemang att bevara den biologiska mångfalden. Årets pristagare Anders Janols fick beskedet personligen av Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande. 

– Jag känner mig hedrad och ödmjuk med tanke på att det är så många fler som skapar förutsättningar för att den enskilda människan ska kunna bidra i sådant här arbete. Jag har visserligen varit med från början i arbetet med ängarna här i Tunahästberg, men det skulle inte bli så mycket av det om det inte var fler människor som hjälpte till. Det är ju det man oroas för, att det inte fylls på med nya intresserade och villiga när vi inte orkar längre, säger Anders Janols.

Miljönämnden har utsett pristagaren med följande motivering:

”Eldsjälen Anders Janols prisas för sitt engagemang för att bevara den biologiska mångfalden i Borlänge och Dalarna. Anders har under en lång tid gjort fantastiska många insatser för att bevara artrikedom och stabila ekosystem i regionen, såsom hans engagemang för slåttern på Tures äng varje år och för att bevara skyddsvärd gammelskog. Han har också arbetat med att göra inventeringar av nyckelbiotoper och ängsmarker, och skrivit böcker om bland annat ängssvampar i Dalarna. Anders har djup kunskap om artrikedomen och har också förmågan att på ett entusiastiskt sätt förmedla vikten av biologisk mångfald och människans beroende av den.”

Pristagaren får, förutom äran, 20 000 kronor för sitt miljöengagemang. Själva prisutdelningen sker den 18 juni under kommunfullmäktiges sammanträde.

Kriterierna för miljöpriset är:

  • Miljö-, klimat- eller naturvårdsnyttan.
  • Antal som blivit berörda av pristagarens arbete.
  • Den lokala förankringen.
  • Hur arbetet har gynnat Borlängebon.
  • Att arbetet bidragit till att sprida kunskap om miljö, klimat och natur.