Borlänge kommuns logotyp

Omsorgspriset

Kommunens årliga omsorgspris delas ut till en enskild medarbetare, grupp eller ett arbetslag inom omsorgsnämndens verksamheter i Borlänge kommun.

Omsorgsnämnden har delat ut priset sedan 2013 för att uppmärksamma goda insatser inom det kommunala arbetet med vård och omsorg. Utöver äran får vinnaren/vinnarna  25 000 kronor till kompetensutveckling. 

Pristagare utses utifrån...

...att ett eller flera av följande kriterier uppfylls:

  • bidragit till livskvalitet
  • skapat arbetsglädje
  • entusiasmerat brukare och/eller medarbetare
  • visat på goda resultat
  • ha ett helhetsperspektiv
  • utfört insatser utöver det vanliga

Borlänge kommun
Omsorgsnämnden
781 81 Borlänge
omsorgsnamnden@borlange.se

Pristagare genom åren

2022 Johanna Berglund, undersköterska Åkershem

2021 Abdelkarim Darwishkriv, Hällsjöhemmet

2020 Medarbetare på Utrekryteringen, daglig verksamhet

2019 Personalen på Hessegårdens avdelning Myren

2018 Roselyne Beaugendre, undersköterska på särskilt boende Nyhöjden

2017 Personalen på gruppboendet Risbindargatan.

2016 Patrik Johansson, handledare daglig verksamhet

2015 Anki Tjulander och Lena Lindkvister, inspiratörer inom äldreomsorg

2014 Boendestödsgrupp (Hagalund, inom LSS)

2013 Tina Spers, socialpsykiatri

Nyheter omsorgspriset