Borlänge kommuns logotyp

Omsorgspriset

Kommunens årliga omsorgspris delas ut till en enskild medarbetare, grupp eller ett arbetslag inom sociala sektorn i Borlänge kommun.

Omsorgsnämnden har delat ut priset sedan 2013 för att uppmärksamma goda insatser inom det kommunala arbetet med vård och omsorg. Utöver äran får vinnaren/vinnarna  25 000 kronor till kompetensutveckling. 

Pristagare utses utifrån...

...att en eller flera av följande kriterier uppfylls:

  • bidragit till livskvalitet
  • skapat arbetsglädje
  • entusiasmerat brukare och/eller medarbetare
  • visat på goda resultat
  • ha ett helhetsperspektiv
  • utfört insatser utöver det vanliga

  Omsorgsnämnden
  omsorgsnamnden@borlange.se
  Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

  Intervjuer med några tidigare pristagare

  Pristagare genom åren

  2020 Medarbetare på Utrekryteringen, daglig verksamhet

  2019 Personalen på Hessegårdens avdelning Myren

  2018 Roselyne Beaugendre, undersköterska på särskilt boende Nyhöjden

  2017 Personalen på gruppboendet Risbindargatan.

  2016 Patrik Johansson, handledare daglig verksamhet

  2015 Anki Tjulander och Lena Lindkvister, inspiratörer inom äldreomsorg

  2014 Boendestödsgrupp (Hagalund, inom LSS)

  2013 Tina Spers, socialpsykiatri