Borlänge kommuns logotyp

Pedagogiska priset

Pedagogiska priset delas ut till personal i kommunen som på ett betydande sätt har hjälpt barn och elevers utveckling och måluppfyllelse.

Priset delas ut till en enskild medarbetare eller ett arbetslag inom den kommunala för-, grund- och gymnasieskolans verksamhetsområde samt vuxenutbildningen, som på ett betydande sätt har bidragit till barn/elevers utveckling och lärande samt högre måluppfyllelse.

Prispengarna 25 000 kronor kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

Pristagare utses utifrån:

  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för verksamhetens måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.

Vem tycker du ska få priset?

Nomineringar till pedagogiska priset kan lämnas av Borlängebor, medarbetare och chefer. Lämna förslag på pristagare med motivering utifrån en eller flera av kriterierna ovan. Nomineringstiden gäller fram till och med den 20 december 2019.
Nominera via formuläret här nedan.

Prisutdelning sker under 2020.

Barn- och bildningsnämnden
barn-bildningsnamnden@borlange.se
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge

Intervjuer med några av tidigare pristagare

Pristagare genom åren

2019 Susanna Mikaelsson, lärare, Maserskolan

2018 Linda Sandberg, lärare, Introduktionsprogrammen

2017 Högstadiets arbetslag på Ornäs skola

2016 Helena Hermansson, Mathias Ewaldsson, Åsa Olsson Toleransprojektet

2015 Anneli Wessman, lärare i svenska som andraspråk på Solängsskolan, Stefan Ericsson, lärare på Forssaklackskolanoch Daniel Fredriksson, lärare på Domnarvets skola.

2014 Patrik Steen, lärare bageri Hushagsgymnasiet

2013 Emma Källberg Asken

2012 Malin Steger, Annelie Pettersson, Religionsfröknarna

2011 Skräddarbackens förskolor Matematikprojekt

Senast uppdaterad: 18 juni 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här