Borlänge kommuns logotyp

Pedagogiska priset

Pedagogiska priset delas årligen ut till personal eller arbetslag i kommunen som på ett betydande sätt arbetat för barns eller elevers gynnsamma utveckling och måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att dela ut priset. Priset delas ut till en enskild medarbetare eller ett arbetslag inom den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Prispengarna (25 000 kronor) kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

Pristagare utses utifrån:

  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för barnets/elevens gynnsamma utveckling och måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.

Vem tycker du ska få priset?

Skicka in din nominering senast den 1 december 2021 genom att använda e-tjänsten nedan. Elever, vårdnadshavare eller kollegor är de som kan nominera.

Nominera till pedagogiska priset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut om pristagare fattas av barn- och utbildningsnämnden eller gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i januari 2022. Prisutdelning sker i februari 2022.

Intervjuer med några tidigare pristagare

Pristagare genom åren

2020 Hagagymnasiets IT-grupp

2019 Susanna Mikaelsson, lärare, Maserskolan

2018 Linda Sandberg, lärare, Introduktionsprogrammen

2017 Högstadiets arbetslag på Ornäs skola

2016 Helena Hermansson, Mathias Ewaldsson, Åsa Olsson Toleransprojektet

2015 Anneli Wessman, lärare i svenska som andraspråk på Solängsskolan, Stefan Ericsson, lärare på Forssaklackskolanoch Daniel Fredriksson, lärare på Domnarvets skola.

2014 Patrik Steen, lärare bageri Hushagsgymnasiet

2013 Emma Källberg Asken

2012 Malin Steger, Annelie Pettersson, Religionsfröknarna

2011 Skräddarbackens förskolor Matematikprojekt