Borlänge kommuns logotyp

Pedagogiska priset

Pedagogiska priset delas årligen ut till personal eller arbetslag i kommunen som på ett betydande sätt arbetat för barns eller elevers gynnsamma utveckling och måluppfyllelse.

Skolnämnden, gymnasienämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för att dela ut priset. Priset delas ut till en enskild medarbetare eller ett arbetslag inom den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Prispengarna (25 000 kronor) kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

Pristagare utses utifrån:

  • Antal som blivit berörda av personalens/arbetslagets arbete.
  • Om personalens/arbetslagets arbete haft avgörande betydelse för barnets/elevens gynnsamma utveckling och måluppfyllelse.
  • Om personalens/arbetslagets engagemang påverkat verksamheten utöver det vanliga arbetet.

Beslut om pristagare fattas av skolnämnden., gymnasienämnden eller social- och arbetsmarknadsnämnden.

Tidigare pristagare

Pristagare genom åren

2022 Madeleine Arnesson och Caroline Rydberg, Forssagårdens förskola

2021 Lars Olov Jaans, lärare i SO på Forssaklackskolan

2020 Hagagymnasiets IT-grupp

2019 Susanna Mikaelsson, lärare, Maserskolan

2018 Linda Sandberg, lärare, Introduktionsprogrammen

2017 Högstadiets arbetslag på Ornäs skola

2016 Helena Hermansson, Mathias Ewaldsson, Åsa Olsson Toleransprojektet

2015 Anneli Wessman, lärare i svenska som andraspråk på Solängsskolan, Stefan Ericsson, lärare på Forssaklackskolanoch Daniel Fredriksson, lärare på Domnarvets skola.

2014 Patrik Steen, lärare bageri Hushagsgymnasiet

2013 Emma Källberg Asken

2012 Malin Steger, Annelie Pettersson, Religionsfröknarna

2011 Skräddarbackens förskolor Matematikprojekt