Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Youtube: Här överraskas vinnarna av Borlänge kommuns pedagogiska pris

Klicka på bilden ovan för att se klippet "Här överraskas vinnarna av Borlänge kommuns pedagogiska pris" på Youtube.

Här överraskas vinnarna av pedagogiska priset

Mathias Ewaldsson, Helena Hermansson och Åsa Ohlsson får pedagogiska priset 2016.

Pedagogiska priset delas ut av politikerna i barn- och bildningsnämnden. 2016 års pris går till Toleransprojektet där lärarna Mathias Ewaldsson, Helena Hermansson och Åsa Ohlsson arbetat med frågor kring demokrati, ansvar och fördomar.

Pristagarna får dela på 25 000 kronor och priset delas ut på kommunfullmäktiges möte den 14 februari. 

Fakta: Motiveringen till pedagogiska priset 2016

"Mathias Ewaldsson, Helena Hermansson och Åsa Ohlsson får pedagogiska priset för sitt engagemang i barn och ungas samtid och framtid i och med deras kommunövergripande arbete med Toleransprojektet. Projektarbetet inleddes förra läsåret med ovanstående arbetsgrupp under vårterminen 2015 och den aktuella elevgruppen har aktualiserats i arbetet under höstterminen 2015. Projektet fanns under läsåret 2015-2016 representerat med elever från Maserskolan och Domnarvets skola i Borlänge kommun. ​​

Detta är en social investering och en långsiktig satsning på förebyggande arbete för att ungdomar inte ska hamna i intoleranta hatmiljöer. Utifrån vårt mångkulturella Borlängeperspektiv har gruppen även haft en integrationstanke där ungdomar med olika kulturell bakgrund träffas – ungdomar som troligen aldrig annars hade mötts för att diskutera djupa frågor kring bland annat demokrati, ansvar och fördomar. Toleransprojektet är ett ytterst viktigt och aktuellt arbete som motvikt till den skrämmande världsbild som är högaktuell i vårt samhälle och i världen."