Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Jag är rörd och glad

Linda Sandberg, lärare på introduktionsprogrammen får pedagogiska priset 2018.

– Jag är rörd och väldigt glad att få det pedagogiska priset och att det är fint att vårt arbete på Introduktionsprogrammen uppmärksammas. Det är en stor utmaning att skapa motivation och hitta vägen framåt för de elever som varit hemma länge. Genom att skapa relationer och tydliga mål hjälper vi eleverna framåt, säger läraren Linda Sandberg. 

Priset är 25 000 kronor som kan användas till fortbildning och studiebesök för att utveckla verksamheten och ge möjligheter till egen fördjupning eller vidareutveckling för enskild, arbetslag eller enhet.

Kommittén för barn- och bildningsnämnden delar ut pedagogiska priset 2018 med följande motivering:

”Lindas kompetens och pedagogiska förhållningssätt har varit en vändpunkt för flertalet elever. Hennes pedagogik baseras på tydlighet, tilltro till elevens förmåga och tålamod. Linda har under några år varit ansvarig för hemmasittande elever, elever som under sin tidigare skoltid av olika anledningar inte varit i skolan under år 7-9. Linda har med ett stort engagemang samt lysande pedagogik lyckats få dessa elever tillbaka till skolan och till ett aktivt lärande. 

Linda personifierar uttrycket eleven i centrum. Genom åren har Linda varit ansvarig för över 100 elever i speciella situationer, elever som genom hennes arbete kommit vidare till högre studier eller arbete. Det är inte bara eleverna som blivit berörda av hennes arbete utan även föräldrar och vårdnadshavare har under åren uttryckt mycket beröm och även ibland förvåning att resultaten varit så lyckade. Linda är en av dem som gör skillnad, som kan skapa hopp hos unga människor. Att Lindas arbete, engagemang och resultat påverkat verksamheten är tydligt. Kollegor, elever och föräldrar vittnar alla om det på sitt sätt och det kan sammanfattas: Linda finns för Borlängebon.”

Prisutdelning på kommunfullmäktige 

Pedagogiska priset delas ut sedan år 2011 till personal i kommunen som på ett betydande sätt har hjälpt barn och elevers utveckling och måluppfyllelse. Linda Sandberg får ta emot priset på kommunfullmäktige 12 februari.

Bildtext: Linda Sandberg, lärare vid introduktionsprogrammen och pedagogiska prisets vinnare 2018, uppvaktas av Lena Hjort Hultqvist (S), gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ordförande och Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Fakta: Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen består av fem program och tillhör Borlänge gymnasieskola. Programmen har olika syften och delvis olika innehåll. De har alla gemensamt att de skall leda till fortsatta studier eller underlätta för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Introduktionsprogrammen skall tillgodose de olika behov som eleverna, utan behörighet till de nationella programmen, har.

Ett viktigt fokusområde är mångfald och inkludering, eftersom en stor del av eleverna kommer från annan språklig bakgrund. Introduktionsprogrammens verksamhet finns i Gamla Industriskolan, samt lokalintegrerat på Hagagymnasiet.