Borlänge kommuns logotyp

Stipendier, stiftelser och fonder

Borlänge kommun förvaltar ett 20-tal stipendier, stiftelser och fonder. Här hittar du mer information samt e-tjänster eller blanketter för ansökan. När du lämnar in en ansökan till kommunen blir det en allmän handling och registreras i kommunens ärendehanteringssystem.

Beslut

Din ansökan tas om hand av den nämnd som är ansvarig för stiftelsen eller fonden. Det är politikerna i nämnden som bestämmer vem eller vilka som får pengar.

När beslutet är taget får du ett brev där det står om du får pengar eller inte. Om du tilldelats pengar har du två veckor på dig att lämna in information om kontouppgifter eller adressuppgifter så att vi kan betala ut pengarna.

Pengarna delas ut på våren, med undantag för John och Elna Backströms stiftelse där utdelning sker på hösten.

Kulturstipendium

Stiftelser och fonder för äldre och funktionsnedsatta

Stiftelser och fonder för studerande, lärare och unga musiker

Övriga stiftelser och fonder