Borlänge kommuns logotyp

Övriga stiftelser och fonder

Här hittar du övriga stiftelser och fonder som Borlänge kommun förvaltar. Som privatperson kan du göra en ansökan ur Stiftelsen Carl XIV Johan m.fl. donationsfond och ur Lorichska stiftelsen m.fl. fond, förutsatt att du är boende och folkbokförd i Borlänge kommun.

Stiftelsen Carl XIV Johan m fl donationsfond

Utdelning ur stiftelsen ska användas till sociala ändamål för personer som är folkbokförda i Borlänge kommun. Ansvarig nämnd är Arbetsmarknads- och socialnämnden.

Lorichska stiftelsens m fl fond

Stiftelsen utdelas som belöning till personer för långvarig och trogen tjänst.  Det är politikerna i Omsorgsnämnden som tar beslut som utdelning.

Enskilda personer, boende och folkbokförda i Borlänge kommun kan ansöka om medel ur fonden. 

Stiftelser och fonder som du inte själv kan ansöka om medel ur

Privatpersoner eller föreningar kan inte söka bidrag ur nedanstående stiftelser. Stiftelserna förvaltas av Borlänge kommun och beslut om utdelning tas av ansvariga nämnder och/eller andra utsedda personer.

Matjeses Karl-Erik Eriksson donationsfonder:

Borlänge-Tunabygdens Scoutkår, KFUM, KFUK. 

Utdelning ska användas för föreningens befrämjande. 

Tomt Carl Gustav Anderssons fond

100 år efter testatorns död (1935) äger socknen rätt att förbruka den årliga räntan av fondens medel. Första utdelning är möjlig 2036. 

Edith och John Bååths minnesfond

Stiftelsens medel ska användas för konstnärlig utsmyckning av lokaler ägda av Borlänge kommun eller andra allmänna samlingslokaler. Medlen disponeras av Borlänge kommuns kultur- och fritidsnämnd. 

Ingegerd Hellströms stiftelse

Stiftelsen tillägnas vuxna utvecklingsstörda som är 30 år och äldre. Medlen ska användas för semester-/rekreationsresa och utdelas årligen till Kärnans fritidsgård.

Ansökan om bidrag ur stiftelser förvaltade av Borlänge kommun (pdf)PDF

Ansökan om bidrag ur stiftelser förvaltade av Borlänge kommun (wordfil)Word