Borlänge kommuns logotyp

Sökbara stiftelser och fonder

Här hittar du information om stiftelser och fonder som privatpersoner, föreningar och institutioner kan söka bidrag ur.

Bidrag ur stiftelserna och fonderna delas ut varje vår. Sista ansökningsdag är den 1 mars, med undantag för John och Elna Backströms stiftelse. Längst ned på sidan finns en e-tjänst där du fyller i och skickar in din ansökan.

Stiftelser och fonder för enskilda personer

Nedanstående fonder kan enskilda personer, boende och folkbokförda i Borlänge kommun, söka bidrag ur:

Stiftelsen Spelmans Karl-Erik Anderssons fond

Stiftelsens medel ska användas till kostnader för barn och ungdom under 25 år i samband med hälso- och sjukvård som allmän försäkring inte svarar för eller som ska tillgodoses med utdebiterade medel. 

Stiftelsen Justine Solbergs donationsfond

Medel ur stiftelsen delas ut till äldre människor som är bosatta i Domnarvet eller gamla Borlänge den 15 juli varje år. 

Stiftelsen Elsa och Axel Söderlinds fond för barnhemsbarn och handikappade barn

Av stiftelsens kapital fördelas avkastningen lika mellan "barnhemsbarn" och handikappade barn, exempelvis vartannat år till vardera kategori. 

Lorichska stiftelsens m fl fond

Stiftelsen utdelas som belöning till personer för långvarig och trogen tjänst (minst 25 år) inom Borlänge kommun.

Stiftelsen Carl XIV Johan m fl donationsfond

Utdelning ur stiftelsen ska användas till sociala ändamål för personer som är folkbokförda i Borlänge kommun.

John och Elna Backströms stiftelse

Observera att ansökan till John och Elna Backströms stiftelse görs på hösten, senast den 1 oktober.

John och Elna Backströms stiftelse delar årligen ut bidrag i form av stipendier till skötsamma och framåtsträvande tonåringar som genomgår teoretisk eller praktisk utbildning. Stipendier ges i första hand till tonåringar som förlorat någon av sina föräldrar.

John och Elna Backströms stiftelse

Stiftelser och fonder för föreningar och institutioner

Nedanstående stiftelser och fonder kan föreningar och institutioner i Borlänge kommun ansöka om medel ur:

Stiftelsen Lisa Thunström och Karin Sundströms fond

Utdelningen ska används för trivselbefrämjande åtgärder inom kommunens äldreboenden. Ansökan kan ske av institutioner inom kommunens äldreomsorg.

Ansökan

Gör din ansökan digitalt via e-tjänsten här nedanför. För att kunna använda e-tjänsten behöver du BankID eller annan e-legitimation. Det går bra att vårdnadshavare eller annan anhörig loggar in och gör ansökan om den sökande saknar egen e-legitimation.

Skicka in din ansökan här (via e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Om du saknar e-legitimation finns också möjlighet att fylla i och skriva ut nedanstående blankett. Skicka sedan in ansökan till adressen: Borlänge kommun, Ekonomikontoret, 781 81 Borlänge


Ansökningsblankett för utskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


  • Ingen giltig användare vald.