Borlänge kommuns logotyp

Stiftelser och fonder för äldre och funktionsnedsatta

Här hittar du stiftelser, stipendier och fonder som rör äldre personer, personer som är sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Det är politikerna i Omsorgsnämnden som har ansvaret.  Bidrag ur stiftelserna och fonderna delas ut varje vår och sista ansökningsdag är 1 mars. Längst ned på sidan hittar du en ansökningsblankett.

Blanketten ska skickas med post
Borlänge kommun
Ekonomikontoret
781 81 BORLÄNGE

Stiftelser och fonder som du själv kan ansöka om bidrag ur

Nedan finner du de stiftelser och fonder som privatpersoner kan göra ansökningar om bidrag ur. Du ska vara boende och folkbokförd i Borlänge kommun.

Stiftelsen Spelmans Karl-Erik Anderssons fond

Stiftelsens medel ska användas till kostnader för barn och ungdom (upp till 18 år, strikt efter födelsedag)

i samband med hälso- och sjukvård som allmän försäkring inte svarar för eller som ska tillgodoses med utdebiterade medel. 

Enskilda personer, boende och folkbokförda i Borlänge kommun, kan ansöka om medel ur fonden. 

Stiftelsen Justine Solbergs donationsfond

Stiftelsen utdelas den 15 juli varje år till äldre människor som är bosatta i Domnarvet eller gamla Borlänge. 

Stiftelsen Elsa och Axel Söderlinds fond för barnhemsbarn och handikappade barn

Av stiftelsens kapital fördelas avkastningen lika mellan barnhemsbarn och handikappade barn, exempelvis vartannat år till vardera kategori. 

Enskilda personer, boende och folkbokförda i Borlänge kommun, kan ansöka om medel ur fonden. 

Stiftelser och fonder som föreningar och institutioner kan ansöka om bidrag ur

Stiftelsen Lisa Thunström och Karin Sundströms fond

Utdelningen ska används för trivselbefrämjande åtgärder inom kommunens ålderdomshem. Ansökan kan ske av institutioner inom kommunens äldreomsorg.

Stiftelsen Åke Karlssons minnesfond

Medlen ska användas till resor och förströelse för utvecklingsstörda barn och ungdomar mellan 10 och 20 år i Borlänge kommun. Ansökan kan ske av föreningar och ideella organisationer som arbetar med utvecklingsstörda barn.