Borlänge kommuns logotyp

Stiftelser och fonder för studerande, lärare och unga musiker

Här hittar du stiftelser, stipendier och fonder som rör barn, utbildning och kultur. Du kan få bidrag om du är studerande, lärare eller om du spelar något instrument.

Det är politikerna i Barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för nedanstående stiftelser och fonder. Som privatperson kan du söka bidrag ur John och Elna Backströms stiftelse. Övriga stiftelser, stipendier och fonder delas ut efter beslut i Barn- och utbildningsnämnden. Nedan hittar du mer information om varje stiftelse. 

John och Elna Backströms stiftelse

John och Elna Backströms stiftelse delar årligen ut bidrag i form av stipendier till skötsamma och framåtsträvande tonåringar som genomgår teoretisk eller praktisk utbildning. Stipendiet ges i första hand till tonåringar som förlorat någon av sina föräldrar och som har extra kostnader för sitt studerande, till exempel kostnad för busskort. 

Ansökan senast 1 oktober

För att söka stipendiet ska du vara studerande och folkbokförd i Borlänge kommun. Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 oktober. Beslut om vem som får stipendiet tas av politikerna i Barn- och utbildningsnämnden och utdelning görs under hösten.

Gör din ansökan digitalt via e-tjänsten här nedanför. För att ansöka via e-tjänsten krävs BankID eller annan e-legitimation. Det går bra att vårdnadshavare loggar in och gör ansökan om den sökande saknar egen e-legitimation.

Ansökan till John och Elna Backströms stiftelse (e-tjänst )länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du saknar e-legitimation finns också möjlighet att fylla i och skriva ut nedanstående blankett. Skicka sedan in ansökan till adressen: Borlänge kommun, John och Elna Backströms stiftelse, Ekonomikontoret, 781 81 Borlänge


Blankett för ansökan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övriga stiftelser och fonder som rör utbildning och förvaltas av Borlänge kommun

Ur dessa stiftelser och fonder kan du själv inte söka bidrag.

Stiftelsen Borlänge kommuns grundskolefond

Stiftelsens medel ska användas till förmån för elever i grundskolan inom kommunen företrädesvis för:
1) Belöning och uppmuntran åt elev som visat god kamratskap eller berömvärd flit
2) Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott.
3) Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola.
4) Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt.
5) Förvärv av materiel eller andra saker eller annat gemensamt för eleverna.
Stiftelsen är avsedd för elever inom kommunens grundskola. 

Stiftelsen A F Huzéns m fl donationsfond

Stiftelsen är till för studiestipendier för ungdom under 21 år i kommunens gymnasieskola. 

Stiftelsen Doktorinnan Moréns donation

Stiftelsens medel ska användas som bidrag till lärare som gjort förtjänstfullt arbete för utveckling av skolan. Bidrag lämnas till lärare som tjänstgör i grundskolor belägna inom Stora Tuna församling för studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt arbete. I andra hand ska det användas som stöd och uppmuntran till efterlevande lärare som tjänstgjort i grundskolor belägna inom Stora Tuna församling. 

Stiftelsen Lillebror Söderlunds stipendiefond

Utdelning till särskilt begåvade elever vid stadens musikskola, som önskar fortbilda sig vid någon högre läroanstalt eller till någon person som redan är inskriven som elev vid dylik läroanstalt. Stipendiet är tillägnat elever vid Borlänge kommuns musikskola. 

Lars Roos-stipendiet

Fondens medel ska gå till framstående pianister verksamma i Dalarna. Dalarna måste inte vara födelselän. Alla skilda genrers pianister kan komma i fråga. Mottagaren ska vid beslutstillfället inte ha fyllt 20 år och stipendiet utses av rektor för musikskolan i Borlänge. 

Stiftelsen Hjalmar Sundelöfs minnesfond

Utdelningen får användas som belöning eller uppmuntran till någon, som varit eller är verksam inom skolan, och som på ett särskilt sätt bidragit till arbetsgemenskapen inom skolfamiljen - från yngsta elev till äldsta trotjänare. Avkastningen får även användas till ökande av trivseln inom skolans väggar (till exempel för att höja stämning vid festlighet, för att pryda elev- och lärarrum eller liknande). Stiftelsen är avsedd för Hagaskolan. 

Gerhard Söderbergs minnesfonder

Fondens syfte är att främja utbildning av ungdom med intresse för ekonomi och handel. 

Lektor Gösta Norströms fond

Från fonden skall utdelas stipendier varje år till elever på Hagagymnasiet. Stipendierna avser delas ut till en duktig och skötsam elev i avgångsklassen i ämnena företagsekonomi och rättskunskap (eller motsvarande) samt till elev som utmärkt sig i idrott.