Borlänge kommuns logotyp

Peruskoulu ja lukio

Tervetuloa Borlängen kunnan peruskouluun ja lukioon!

Borlängen kunnassa on kouluja pienestä kyläkoulusta suurempiin kouluihin, jossa on mahdollisuus opiskella esikoululuokasta peruskoulun viimeiselle luokalle asti.

Monet kouluista tarjoavat eri suuntauksia, kuten luonnontiede/tekniikka, kulttuuri, jääkiekko tai jalkapallo. Kunnalla on myös Montessorikoulu, joka on 6. lukuvuoteen saakka.

Peruskoulussa annetaan mahdollisuus suomenkielen opiskeluun suomalaistaustaisille oppilaille. Opetusta annetaan haun jälkeen noin 30 minuuttia viikossa.

Enemmän tietoa jokaisesta koulusta löydät ruotsinkielisiltä sivuilta. Suomenkielistä tietoa voit saada ottamalla yhteyttä kunnan suomenkieliseen toiminnankehittelijään.

Lukio

Tervetuloa Borlängen kunnan lukioon!
Borlängen kunnassa on viisi kunnalista lukiota, kukin omalla luonteellaan. Yhteisesti koulut tarjoavat laajan valikoiman eri lukiolinjoja.

Borlängen kunnan lukiot kuuluvat 11 Taalainmaan kunnan lukioyhteistyöhön - Gysam. Gysam-yhteistyö antaa mahdollisuuden hakea useaan erilaiseen kansalliseen lukio-ohjelmaan.

Korkeakouluopintoihin valmentavia linjoja on lähinna Soltorgslukiossa ja Hagalukiossa. Ammatillisia linjoja tarjotaan lähinnä Erikslungslukiossa, Hushagslukiossa ja Hagalukiossa. Ljungbergslukio on kunnan kehitysvammaisten erityislukio. Riippumatta koulusta sinulla on mahdollisuus saada korkeakouluopintoihin vaadittava pätevyys.

Lisää tietoja eri lukiokouluista voit saada ruotsinklielisiltä sivuilta.