Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun valkansli
Dela sidan på sociala medier

Val 2018

Den 9 september 2018 är det val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, landstinget och kommunen. Du kan rösta i förtid redan från den 22 augusti.

I Sverige genomförs det allmänna valet vart fjärde år, detta är kärnan i den representativa demokratin där folket bestämmer vilka som ska styra. I valet röstar var och en på det parti och möjligtvis på den kandidat som de vill ska representera dem på nationell nivå i riksdagen, på regional nivå och på lokal nivå.

Vem kan rösta?

 I val till riksdagen kan du rösta om du är svensk medborgare, har fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i Sverige eller har varit det tidigare.

I val till kommun- eller landstingsfullmäktige kan du rösta om du har fyllt 18 år senast på valdagen samt är något av följande:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något av EU:s medlemsländer, Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något annat land än de som nämnts ovan och har varit folkbokförd i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen/landstinget

valmyndighetens hemsida kan du läsa mer om hur allmänna val går till. 

Kontakt

Valkansliet Borlänge kommun när du via valnamnden@borlange.se 

Rösträkning och valresultat

Efter slutfört val sker rösträkning i flera steg. Först i vallokalen under valnatten. Därefter räknas rösterna igen av Länsstyrelsen som ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Vad händer efter valet?

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Vem som får ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige samt vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska bli kommunalråd.

Vanliga frågor om valet

Var kan jag rösta? Hur röstar jag i vallokal på valdagen? Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands? Här kan du läsa vanliga frågor om valet.

Information in other languages

Here you will find information about the elections in Sweden in other languages.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för de allmänna valens genomförande - ordinarie val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet.

Valresultat 2014

Vid kommunvalet år 2018 röstade 33 695 personer. Det ger ett valdeltagande på 85,14 %.

Sidan senast uppdaterad