Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun valkansli
0243-741 16
Dela sidan på sociala medier

Rösträkning och valresultat

Efter slutfört val sker rösträkning i flera steg. Först i vallokalen under valnatten. Därefter räknas rösterna igen av Länsstyrelsen som ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Preliminär rösträkning i vallokalen

När vallokalen stänger kl. 20.00 börjar röstmottagarna räkna alla röster i vallokalen och alla förtidsröster som levererats från valnämnden till valdistriktet. Detta resultat kallas valnattsresultat. Det är en preliminär rösträkning eftersom alla röster senare kommer räknas en gång till hos länsstyrelsen. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och är öppen för de som vill följa förrättningen. 

Första preliminärt valresultat - Valnattsresultat

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen den 12 september sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och de förtidsröster som underkänts i valdistrikten granskas. Rösträkningen är offentlig och börjar kl. 9.00 i Gamla stadshuset, Sessionssalen, Röda vägen 50.

Slutlig rösträkning

Måndagen efter valdagen påbörjar länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen alla rösterna en gång till.  Efter detta fördelas mandaten (platserna) mellan partierna, ledamöter och ersättare utses. All rösträkning är offentlig och vem som helst kan komma och titta hur det går till.

 

Slutligt valresultat

Valmyndighetens nämnd har den 16 september fattat beslut om att fastställa resultatet för valet till riksdagen. Valresultatet för valen till kommun-och landstingsfullmäktige beslutas av länsstyrelsen.

Så här röstade Borlängeborna

 Val till kommunfullmäktige

Mandatfördelning i Borlänge kommun

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län

Val till Riksdagen 

 

Så här röstade Sverige

Slutresultat Riksdagen

Sammanfattning av valresultat 

Vad händer efter valet?

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Vem som får ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige samt vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska bli kommunalråd.

Uppdaterat preliminärt valresultat i Borlänge kommun

Söndagen den 9 september var det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nu finns ett uppdaterat preliminärt valresultat för Borlänge kommun.

Vanliga frågor om valet

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om valet 2018.

Sidan senast uppdaterad