Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun valkansli
0243-741 16
Dela sidan på sociala medier

Vad händer efter valet?

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Vem som får ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige samt vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska bli kommunalråd.

  1. Mandatperioden för nya kommunfullmäktige börjar den 15 oktober 2018 t.o.m. 14 okt 2022. Första sammanträdet med fullmäktige är dock först 23 okt. 

    Inför mötet med det nyvalda fullmäktiges första möte meddelar Länsstyrelsen vilka 61 ledamöter som tagit plats i kommunfullmäktige. Länsstyrelsen beslutar också om vilka som blir ersättare i fullmäktige. Nya fullmäktige består av de politiker som folket valt direkt genom listorna på partiernas valsedlar (antalet mandat som partiet fått avgör vilka som kommer in.
  1. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november väljs ledamöter och ersättare i kommunens olika nämnder samt kommunstyrelsen. Nämndernas mandatperiod startar den 1 januari 2019.

  2. Revisorer väljs.De personer som utses till kommunens revisorer är förtroendevalda. Revisorerna ska granska och pröva den verksamhet som bedrivs av kommunstyrelsen, nämnder, kommunala bolag och beredningar.

  3. Bolagsstämmorna för de kommunala bolagen hålls under våren 2019. Då tillträder de nya styrelserna.

De förtroendevalda får utbildning
I början av varje ny mandatperiod får de förtroendevalda gå en utbildning som handlar om vad kommunen ansvarar för, hur kommunen fungerar och hur organisationen ser ut.

Andra viktiga beslut i början av mandatperioden
De nyvalda kommunfullmäktige beslutar i november om budgeten och hur stor den kommunala skattesatsen ska vara kommande år.

 

Slutligt valresultat

Valmyndighetens nämnd har den 16 september fattat beslut om att fastställa resultatet för valet till riksdagen. Valresultatet för valen till kommun-och landstingsfullmäktige beslutas av länsstyrelsen.

Så här röstade Borlängeborna

 Val till kommunfullmäktige 

Mandatfördelning i Borlänge kommun

Val till landstingsfullmäktige i Dalarnas län

Val till Riksdagen 

 

Så här röstade Sverige

Slutresultat Riksdagen

Sammanfattning av valresultat 

Valresultat/mandatfördelning

Vid kommunvalet år 2018 röstade 33 695 personer. Det ger ett valdeltagande på 85,14 %.

Uppdaterat preliminärt valresultat i Borlänge kommun

Söndagen den 9 september var det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Nu finns ett uppdaterat preliminärt valresultat för Borlänge kommun.

Vanliga frågor om valet

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om valet 2018.

Sidan senast uppdaterad