Servicecenter
Telefon: 0243-74 000 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borlänge kommun valkansli
0243-741 16
Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor om valet

Här kan du få svar på några av de vanligaste frågorna om valet 2018.

Får jag rösta i riksdagsvalet?

Ja, om du är svensk medborgare och är – eller någon gång har varit – folkbokförd i Sverige. Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Får jag rösta i val till kommun- och landstingsfullmäktige?

Ja, om du är:

  • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige eller
  • EU-medborgare, eller medborgare i Norge eller Island och är folkbokförd i Sverige eller
  • medborgare i något annat land och har varit folkbokförd i Sverige i tre år.

Du måste dessutom ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Vad är ett röstkort? När ska jag använda det?

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. Röstkortet innehåller information om din vallokals adress och öppettid. Där står också vilka val du har rösträtt i.

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i en röstningslokal. Det är inget krav att du ska ta med röstkortet när du röstar i din vallokal eller på en utlandsmyndighet men det underlättar arbetet för röstmottagarna.

Måste jag visa legitimation när jag röstar?

Du måste styrka din identitet för att få rösta. Du kan styrka din identitet på tre sätt: 
1. Vara känd av röstmottagaren 
2. Visa ID-handling 
3. Någon annan person går i god för din identitet. Då måste den som går i god visa sin ID-handling. Personnumret på den som går i god skrivs ned i röstlängden.

Vad gör jag om jag inte fått något röstkort eller om röstkortet kommit bort?

Då kan du få ett nytt från Valmyndigheten, länsstyrelsen eller kommunen.

Var kan jag rösta?

På det röstkort som du får hem i brevlådan står i vilken vallokal du kan rösta på valdagen. Om du inte fått ditt röstkort eller tappat det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Du kan också förtidsrösta i någon av de särskilda lokalerna för förtidsröstning.  (länk till info om förtidsröstning)

Hur röstar jag i vallokal på valdagen?

Din vallokal är bara öppen på valdagen. Uppgifter om din vallokal står på ditt röstkort. Du måste styrka din identitet för att få rösta.

I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Du gör i ordning din röst bakom en valskärm och lämnar sedan över din röst till röstmottagarna. De antecknar i röstlängden att du har röstat och lägger ner din röst i valurnan. 

Var erbjuds extra hjälp för personer med syn- och hörselnedsättning?

I förtidsröstningslokalen i stadshuset  är det extra tillgänglighetsanpassat. Där finnas en kamera för förstoring av t.ex. valsedlar, samt en samtalsförstärkare för att hjälpa personer med nedsatt hörsel vid kommunikation med röstmottagarna. Läs mer om det här.

Hur röstar jag om jag inte kan rösta i min vallokal på valdagen?

Då kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Förtidsröstning är det som tidigare kallades poströstning. Du kan precis som tidigare förtidsrösta 18 dagar före valet. En röstningslokal kan t.ex. vara kommunhuset, en skola eller ett bibliotek. Du måste ta med dig röstkort och id-handling.

Borlänge kan du förtidsrösta 22 augusti-9 september. Läs mer här.

Hur röstar jag om jag befinner mig utomlands?

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.
Läs mer här.

Hur röstar jag om jag inte själv kan ta mig till en lokal?

Rösta med bud
Du kan rösta med bud om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Det krävs förutom budet även ett vittne. Budet och vittnet får inte vara samma person. Läs mer här.

Ambulerande röstmottagning
En väljare som inte kan ta sig till vallokalen på valdagen och som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan rösta genom ambulerande röstmottagare. Läs mer här.

Hur gör jag för att personrösta?

Du röstar i första hand på ett parti. Om du vill kan du också sätta ett kryss på valsedeln för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du får bara kryssa för en person.

Vad händer om jag stryker ett eller flera kandidatnamn på en valsedel?

Det saknar betydelse om du har strukit över ett eller flera kandidatnamn på en valsedel. Valsedeln räknas som om strykningen aldrig har gjorts.

Får jag kryssa för mer än en kandidat på valsedeln?

Nej, du kan bara personrösta på en kandidat. Om du sätter två eller fler kryss räknas din röst som en röst på partiet, inget av personkryssen räknas.

Får jag själv skriva till kandidatnamn på en valsedel?

Ja, om partiet inte har anmält sina kandidater, det vill säga skyddat sin lista från tillskrivna namn. Det står på valsedeln om kandidaterna är anmälda eller inte.

Vad finns det för olika typer av valsedlar?

Valsedlarna är gula för val till riksdagen, vita för val till kommunfullmäktige och blå för val till landstingsfullmäktige.

Det finns tre olika typer av valsedlar för vart och ett av de tre valen:

  • Namnvalsedel = valsedel tryckt med partiets namn och dess kandidater.
  • Partivalsedel = valsedel tryckt med enbart partinamn.
  • Blank valsedel = valsedel utan tryckt partibeteckning och kandidatnamn. De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

Vad är de blanka valsedlarna till för?

De blanka valsedlarna är till för att väljaren ska kunna skriva dit ett partinamn. Om ett partinamn skrivs till så blir valsedeln en giltig röst på det partiet. Om den blanka valsedeln används som den är så räknas den som en ogiltig valsedel. I valresultatet redovisas hur många som har röstat blankt.

När är resultatet klart?

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klart på torsdagen efter valdagen. Efter att riksdagsvalet har räknats klart räknas rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till landstingsfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka tio dagar efter valdagen.

Den slutliga rösträkningen kan du följa på val.se

Ett första preliminärt valresultat på valnatten

När röstningen avslutas på kvällen den 9 september börjar röstmottagarna i varje vallokal med rösträkningen. I vallokalen räknas de röster som tagits emot där under valdagen och de förtidsröster som tagits emot och skickats vidare till vallokalen för att räknas där.

Valmyndighetens frågeforum

Här kan du söka bland redan ställda frågor om valet och hur det går till när man röstar. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du ställa en egen.

Gå till valmyndighetens frågeforum.

Vad händer efter valet?

Efter valdagen ska politikerna komma överens om hur makten ska fördelas och vilka som ska styra kommunen de kommande fyra åren. Vem som får ordförandeposterna i nämnder, styrelser och i kommunfullmäktige samt vilka som ska ingå i kommunstyrelsen och vem som ska bli kommunalråd.

Sidan senast uppdaterad