Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress
Hagavägen 70
Rektor
Tyko Persson
0243-744 18
Biträdande rektor
Fanny Brandström
0243-647 43
Skoladministratör
Mary Johansson
0243-666 76
Studie- och yrkesvägledare
Theresia Sundqvist
0243-648 27
Dela sidan på sociala medier

Maserskolan

Välkommen till Maserskolan!

Om skolan

På Maserskolan går cirka 370 elever i år 7-9. Skolan ligger centralt i Borlänge och har profiler bland annat inom idrott och naturvetenskap.

All personal på Maserskolan arbetar med en gemensam pedagogisk modell för att skapa tydlighet, lugn och trygghet. Vi har alltid eleven i fokus, och de vuxna ska finnas här för eleverna. Detta kallar vi "Masermodellen". Mer om den, med bilder och exempel kan du läsa via denna länk:

Masermodellen

Aktuella scheman för klasserna på Maserskolan når du via länken längst ned på sidan. Där hittar du även länken "Unikum och Skola24 - inloggning". Under rubriken dokument hittar du bland annat vår verksamhetsrapport samt vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

Sjukanmälan av elev

Sjukanmälan görs i Skola 24 på telefon 0515 – 43623

Blanketter

Vill du ansöka om ledighet för ditt barn? Behöver eleven modersmålsundervisning eller specialkost? Vill barnet byta skola? Om du klickar på länken här nedanför och sedan går in på "Barn och utbildning" hittar du de e-tjänster eller blanketter du behöver.

Till E-tjänster och blanketter

Sidan senast uppdaterad