Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress
Stationsgatan 35
Rektor
Sara Evertsson
0243-220 54
Skoladministratör
Maria Rosenberg
0243-660 41
Dela sidan på sociala medier

Mjälgaskolan

Välkommen till Mjälgaskolan - en kommunal skola med Montessori-pedagogik.

Om skolan

Mjälgaskolan är en kommunal skola som bygger på Montessori-pedagogik. Vi har 110 elever och finns i centrala Borlänge.

Montessoripedagogiken bygger på sex grundläggande principer: 

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Inom Montessoripedagogiken lägger vi stor vikt vid att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Lärarens roll är att observera eleven och sedan fungera som en handledare som stöttar och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Arbetet läggs upp med långa arbetspass som ger eleven tid och ro där de får sysselsätta sig med det de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds.

Klasserna är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade, vilket gör att undervisningen blir individanpassad. Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för barnet ska kunna arbeta så självständigt som möjligt. Stora delar av materialet tillverkas av läraren och barnet.

Sjukanmälan

Telefon: 0243-744 37, klockan 06.30 - 07.40

Fritidshem

Välkomna till Mjälgaskolans fritidshem

Sidan senast uppdaterad