Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Besöksadress
Stationsgatan 35
Rektor
Sara Evertsson
0243-22 20 54
Dela sidan på sociala medier

Mjälgaskolan

Välkommen till Mjälgaskolan

Om skolan

Mjälgaskolan är en kommunal skola som bygger på Montessori-pedagogik. Vi har 110 elever och finns i centrala Borlänge.

Maria Montessori,1870-1952, observerade barn och lärande och blev övertygad om barnets egen strävan att utvecklas och lära. De viktigaste byggstenarna i pedagogiken är:

  •  En förberedd miljö med mycket konkret inlärningsmaterial
  •  Ett lärande för sammanhang, från helhet till delar
  •  Ett elevaktivt arbetssätt med frihet under ansvar
  •  Fredstanken; utbildning till samarbete och respekt för varandras olikheter

Mjälgaskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns under dokument längst ned på sidan.

Sjukanmälan

Telefon: 0243-744 37, klockan 06.30 - 07.40

Fritidshem

Välkomna till Mjälgaskolans fritidshem

Sidan senast uppdaterad