Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Monica Malmqvist
0243-74593
Tunavägen 165
Biträdande enhetschef AME Vux
Sven Sandström
0243-74249
Tunavägen 165
Biträdande enhetschef AME Ung
Peter Östlund
0243-66192
Engelbrektsgatan 36
Dela sidan på sociala medier

Arbetsmarknadsinsatser

Om du varit arbetssökande eller sjukskriven länge och tycker det är svårt att komma ut i arbete eller in på en utbildning, så kan du få hjälp av kommunen.

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika stöd och vägledande insatser för att du ska känna dig redo att komma vidare mot egen försörjning. Vi erbjuder också praktik, arbetsträning och jobb i olika kommunala verksamheter.

Till arbetsmarknadsenheten kommer du om du är inskriven på Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten. Vi samarbetar även med Försäkringskassan och skolan för att öka dina möjligheter att komma närmare egen försörjning.

Stöd och vägledning

Hos oss på arbetsmarknadsenheten erbjuder vi individuell coaching, gruppverksamhet och kurser i såväl personlig utveckling som förberedelse för arbetslivet.

Alla som har behov kan få samtalsstöd, jag stärkande stöd och personlig rådgivning. Vi erbjuder dig med missbruksproblematik samtal för stöd i din nykterhet.

För dig som behöver extra språkstöd erbjuder vi praktisk svenska och samhällsinformation kombinerat med praktik i våra verksamheter.

För att komma till oss behöver du ha läst minst B-nivå i svenska.

Vi utgår från varje persons egen förmåga och stödjer till eget ansvar.

Praktik och arbetsträning

Arbetsmarknadsenhetens handläggare hjälper dig till praktik, arbetsträning eller arbete med lönestöd. Det kan vara inom olika kommunala verksamheter eller arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter. Praktik kan även anordnas ute på företag runt om i Borlänge.

I arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter kan du på ett lugnt och individuellt anpassat sätt få möjligheten att prova på att arbeta.

Här finns arbeten inom restaurang, vaktmästeri, konferens och Café Frysen på Fryshuset. Snickeri, transport, skog och natur, systuga, städ och gräsklippning på AME i Åselby. Skötsel av kommunens Higland Cattle-kor och dess hagar i Vassjön. Butiksarbete, både bakom och i butik i Ta Till Vara-butiken i Åselby.

Vi samarbetar med Borlänge Energi och Tunabyggen för att skapa arbetsträningsplatser för dig.

Sidan senast uppdaterad