Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

För dig som är ung

Det finns en rad olika insatser till dig som är ung och står utanför arbetsmarknaden.

Borlänge kommun erbjuder praktikplatser, coachning, vägledning, kursverksamhet, studieaktiviteter och jobbsökaraktiviteter utformade utifrån individens möjligheter och förutsättningar. 

Unga till arbete

Unga till arbete är ett ESF projekt som kommer att pågå t.o.m. december 2017. Projektet riktar sig till dig som är mellan 16-24 år och har behov av att arbeta med din livssituation. Målet är att du ska kunna ta eget ansvar och komma närmare egen försörjning. Du kommer att delta i gruppverksamheter och får dessutom individuellt stöd av personal/handledare. 

Du som hoppat av dina studier

För dig som är mellan 16-20 år och har hoppat av dina studier från gymnasieskola eller ej påbörjat någon gymnasieutbildning har kommunen ett lagstadgad ansvar enligt skollagen. Ansvaret handlar om att kartlägga och vägleda dessa ungdomar. Du som inte studerar eller jobbar, ska få möjlighet till någon form av aktivitet. Vi utgår från din livssituation och jobbar med förändring för att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Är du en av dem kommer du att kontaktas av en ungdomslots för att stämma av din nuvarande situation samt erbjuda en individuell planering för dig.

 

Sidan senast uppdaterad