Borlänge kommuns logotyp

Sänk trösklarna

Sänk trösklarna är en utbildningsmöjlighet för dig som är utlandsfödd och som har försörjningsstöd. I de utbildningar som finns i Sänk trösklarna har vi blandat yrkeskunskap med svenskundervisning.

Vill du jobba som barnskötare eller inom gods- och terminalbranschen i framtiden? Då är våra yrkesintroduktionsutbildningar kanske något för dig. Genom att gå en av dessa utbildningar stärker du dina möjligheter att få ett arbete samtidigt som dina kunskaper om den svenska arbetsmarknaden ökar.

Just nu söker vi främst dig som är intresserad av att arbeta med barn och dig som vill arbeta inom terminalbranschen, som exempelvis lagerarbetare, eller terminalarbetare på lastbils-, tåg- eller industriterminal.

Får jag jobb efter utbildningen?

Den här introduktionsutbildningen ger dig inblick i yrket som barnskötare samtidgit som du läser yrkessvenska och vardagssvenska. Under tiden får du också hjälp av studie- och yrkesvägledare. Om du slutför yrkesutbildningen och vill satsa på det yrket finns utbildningsmöjligheter till exempel via Vuxenutbildningen.

Tänk på

Du kan själv påverka dina möjligheter genom att lära dig så mycket svenska som möjligt och göra en riktigt bra arbetsinsats under yrkespraktiken. Att du exempelvis tar egna initiativ, passar tider och visar stort intresse för arbetet uppskattas av alla arbetsgivare.

Mer information

Har du frågor om utbildningarna är du välkommen till AME-jobb, Humanistgatan 4, måndagar och torsdagar kl. 13.00 – 16.00. 

Pågående och aktuella utbildningar

Barnskötare

Sänk trösklarna, ett ESF-finansierat arbetsmarknadsprojekt

Sänk trösklarna är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Näringslivskontoret och AME i Borlänge kommun. Syftet med projektet är att matcha näringslivets behov med Borlängebor som har intresse för yrket och ett behov av att förbättra sin vardags- och yrkessvenska. Alla yrken vi utbildar i är av Arbetsförmedlingen identifierade som bristyrken. Under 2019-2021 planeras följande utbildningsinsatser:

  • Vård- och omsorg (2 utbildningar)
  • Barnomsorg
  • Gods- och terminal
  • Byggbranschen (specialyrken, exempelvis ställningsbyggare, golvläggare och undertaksmontör)

Yrkeskunskap i kombination med svenskastudier

Genom den här utbildningsformen får deltagarna ökade kunskaper om ett specifikt yrke samt om förhållanden på den svenska arbetsmarknaden. Utöver dessa kunskaper får deltagarna också möjlighet att studera yrkessvenska och ordinarie SFI. Projektet fångar upp breda målgrupper som via utbildningarna erhåller kunskaper som långsiktigt för deltagarna närmare egen försörjning.

Yrkesnära, tack vare Borlänges näringsliv

Yrkesintroduktionsutbildningarna är beroende av att företag och organisationer inom de branscher som saknar arbetskraft erbjuder yrkespraktik till deltagarna. Kontakterna med respektive bransch har påvisat öppenhet och insikt om att projektet i sig kan lösa delar av utmaningen med kompetensförsörjning. Målet är att 40 procent av arbetsgivarna ska anställa en eller flera av deltagarna.

Resultatmål för deltagare:

  • 100 % ska ha förbättrat sin förmåga att kommunicera på svenska.
  • 80 %ska bedömas som anställningsbara,
  • 50 % ska ha en anställning eller vara antagna till vidareutbildning.

Resultatmål för arbetsgivare och kommun:

  • 40 procent av arbetsgivarna ska, efter genomförd yrkesintroduktionsutbildning, anställa en eller flera av deltagarna.
  • Kommunens kostnader för försörjningsstöd för utbildningsdeltagarna har minst halverats 12 månader efter avslutad utbildning. Kvinnorna ska stå för merparten av minskningen

Senast uppdaterad: 15 maj 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Post

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Org.nr: 212000-2239

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här