Fortsatt stark konjunktur i Sverige, hur påverkar det Dalarna? - Borlänge kommun
Näringslivskontoret
0243-74 000
Dela sidan på sociala medier

Bengt Roström om stark konjunktur i Sverige

Det händer mycket i världen just nu, med en ny ekonomisk politik i USA och ett brittiskt utträde ur EU förändras de internationella spelreglerna. Det har stor betydelse för svensk ekonomi.

Trots de stora förändringarna i vår omvärld utvecklas svensk ekonomi förvånansvärt bra. Delvis till följd av en expansiv penningpolitik, men också tack vare en positiv utveckling av den globala ekonomin. Detta har också en gynnsam effekt på ekonomin i Dalarna, något som Bengt Roström från Nordea berättar mer om.

Fortsatt stark konjunktur i Sverige, hur påverkar det Dalarna?
Föreläsare: Bengt Roström, Nordea
Plats: Cozmoz Arena, Engelbrektsgatan 34
När: fredag 19 maj, kl. 11.00–12.45

Anmäl dig här till föreläsningen inklusive lunch kostnadsfritt