Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Aspirantprogrammet

Dalarnas kommuner ökar takten för att attrahera, rekrytera och behålla morgondagens talanger. Aspirantprogrammet genomförs som ett led i den satsningen. Borlänge kommun är självklart med!

Aspirantprogrammet är ett program som pågår under drygt ett år och innehåller allt från föreläsningar och studiebesök till tid för reflektion. Mellan utbildningsträffarna ut för deltagarena uppgifter och övningar som är kopplade till den egna arbetsplatsen. Alla antagna deltagare väljer en mentor, vars roll är att agera bollplank för funderingar, tankar och idéer.

Utbildningen består av ett antal block, bland annat:

  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Mötesteknik
  • Retorik
  • Gruppdynamik
  • Grundläggande ledarskap
  • Förändringshantering

Ambitionen med aspirantprogrammet är att rusta och engagera framtidens ledare, så att du känner dig trygg med att söka en chefs- eller projektledartjänst i Borlänge kommun.

Sidan senast uppdaterad