Borlänge kommuns servicecenter
0243-740 00
Öppettider: måndag - fredag 08.00-16.30
Dela sidan på sociala medier

Aspirantprogrammet

Dalarnas kommuner ökar takten för att attrahera, rekrytera och behålla morgondagens talanger. Aspirantprogrammet genomförs som ett led i den satsningen. Borlänge kommun är självklart med!

Aspirantprogrammet är ett program som pågår under drygt ett år och innehåller allt från föreläsningar och studiebesök till tid för reflektion. Mellan utbildningsträffarna ut för deltagarena uppgifter och övningar som är kopplade till den egna arbetsplatsen. Alla antagna deltagare väljer en mentor, vars roll är att agera bollplank för funderingar, tankar och idéer.

Utbildningen består av ett antal block, bland annat:

  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Mötesteknik
  • Retorik
  • Gruppdynamik
  • Grundläggande ledarskap
  • Förändringshantering

Ambitionen med aspirantprogrammet är att rusta och engagera framtidens ledare, så att du känner dig trygg med att söka en chefs- eller projektledartjänst i Borlänge kommun.

Aspirantprogrammet 2020

Programmet startar i september 2020 och varar i nio månader, med elva heldagsträffar som innehåller allt från föreläsningar till tid för reflektion.

Mellan utbildningsträffarna utför deltagarna uppgifter och övningar kopplade till den egna arbetsplatsen. Alla antagna deltagare väljer en mentor, vars roll är att agera bollplank för funderingar, tankar och idéer. Första träffen för mentorer och deltagare är i september 2020.

Anmäl ditt intresse till din närmsta chef senaste den 15 mars. För praktiska frågor kring ditt deltagande i programmet eller övriga frågor kontakta HR-kontoret. Mer information om programmet finns även på intranätet.

Sidan senast uppdaterad