Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Vikariera inom äldreomsorgen

Här kan du fylla i en intresseanmälan om du vill arbeta som vikarie på ett äldreboende eller inom hemtjänsten i Borlänge kommun.

Jag vill helst arbeta inom:
Har du körkort?

Borlänge kommuns värdegrund är:

Jag finns här för borlängebon
Jag gillar utmaningar
Jag möter varje människa med öppenhet

Värdegrunden beskriver det förhållningsssätt som varje medarbetare ska leva efter i sitt arbete.

Vi behöver ditt samtycke för att kunna behandla de personuppgifter som formuläret ovan kräver, det vill säga ditt namn, telefonnummer, din e-postadress och innehållet i din bifogade cv.

Informationen samlas in av bemanningsenheten på sociala sektorn i Borlänge kommun, och det är omsorgsnämnden, som är personuppgiftsansvarig. Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.

Samtycket är giltigt tills vidare.  Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta Borlänge kommuns Servicecenter, kommun@borlange.se, 0243-740 00. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Det kan du göra genom att kontakta vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@borlange.se eller telefon 0243-661 13. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan?
Sidan senast uppdaterad