Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Behovsanpassade utbildningar

Nya förutsättningar, lagar och regler skapar nya behov som vi möter upp med ett smörgåsbord av utbildningar, som exempelvis:

Aspirantprogram för blivande chefer Ett utvecklingsprogram för personer som ännu inte är chefer, men som gärna vill bli det.

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö Utbildning som ger grundläggande kunskaper i innebörden av OSA samt på vilket sätt man som chef kan jobba med dessa frågor.

Systemsyn Grundläggande utbildning i systemsyn som ger goda kunskaper kring Borlänge kommuns synsätt och arbetsmodell.

Rekryteringsprocessen. Utbildning som gör rekrytering enklare och säkrare.

Projektstyrning Utbildning som ger en stabil grund att utgå ifrån i sammanhang då projekt ska drivas.

Heroma Grundkunskaper i Heroma, systemet för tidrapportering och löner.

Medarbetarsamtal Stödjande utbildning som är till nytta vid medarbetarsamtal och andra individuella möten.

Sidan senast uppdaterad