Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Energitillsyn

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Läs mer om miljöbalkens krav kring energihushållning på Energimyndighetens hemsida.

Värmepumpar

Du som tänker installera en värmepump är skyldig att anmäla det till miljönämnden.

Vedeldning

Vedeldning för uppvärmning av hus är ett av de bästa sätten ur ekologisk synpunkt, men en förutsättning är att den utförs på ett riktigt sätt.

Oljecisterner

För dig som har en oljecistern gäller vissa regler om kontroll och rapportering. Oljecisterner som omfattas av reglerna är bland annat oljetankar till villapannor och farmartankar.

Energi- och klimatrådgivning

De kommunala energi- och klimatrådgivarna förmedlar opartisk och kostnadsfri rådgivning till hushåll, företag och lokala organisationer. Här är exempel på frågor som man kan få hjälp med:

Sidan senast uppdaterad