ATL-kontoret
Telefon: 023-830 70
Adress: Socialtjänsten, 781 93 Falun
Dela sidan på sociala medier

Folköl, tobak och e-cigaretter

Den gemensamma nämnden och ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) ligger i Falun och betjänar Borlänge, Gagnef, Säter, Smedje­backen, Ludvika, Hedemora och Falun.

Folköl

Villkor för försäljning i detaljhandel eller servering av folköl till allmänheten.

För att få sälja folköl måste du ha en godkänd eller registrerad livsmedels­anläggning och stadigvarande sälja matvaror eller servera lagad mat.

I en butik ska du minst sälja charkvaror, mejeriprodukter, frukt och grönsaker. I en serveringslokal ska du minst servera korv, hamburgare eller smörgås. Du ska också ha en noggrann egentillsyn över försäljningen, så att din verksamhet följer reglerna.

Om verksamheten byter ägare ska en ny anmälan lämnas in i god tid innan.

Avgifter

Gemensam taxa:  Avgiften/år

Tobak 1 500 kr Folköl 1 500 kr Receptfria läkemedel 1 500 kr I ovanstående är alla besöksavgifterna inkluderade. 3 produkter 3 500 kr

Tobak och e-cigaretter

Villkor för tillstånd. Anmälan till ATL-kontoret krävs för att få sälja tobak.

Vid försäljning av tobaksprodukter gäller följande:

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.
  • Alla tobaksvaror ska bära en varningstext på svenska och cigarettpaket ska även ha en innehållsdeklaration.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns. 

Information om e-cigaretter

Egentillsyn

Egentillsyn innebär att du som verksamhetsutövare ser till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl och tobak.

Anmälan till alkoholhandläggarkontoret ska ske  innan försäljning får påbörjas. Gäller även vid ägarbyte. När du anmäler försäljning av folköl och tobaksvaror ska du bifoga en kopia på ett egenkontrollprogram som beskriver din tillsyn.

Anmälan och information 

Tobak

Folköl och e-cigaretter

Sidan senast uppdaterad