Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Hygienlokaler

Hygienlokaler är ett begrepp för samtliga lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Miljönämnden ställer krav på sådana lokaler. Dessutom kontrolleras hur verksamheten bedrivs.

Vissa hygienlokaler ska anmälas till miljönämnden innan de tas i bruk. Det gäller och stickande/skärande verksamheter som exempelvis fotvård, akupunktur, tatuering och piercing. Förändringar av dessa verksamheter eller ägarbyte ska också anmälas till nämnden.

Om verksamheten startar eller pågår utan att anmälan till miljönämnden gjorts tas en miljösanktionsavgift ut.

Miljönämnden ansvarar även för tillsyn på de verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Exempel på sådana är massage och frisörer.

Efter beslut i kommunfullmäktige i Borlänge kommer en fast årlig avgift att införas för många hygienlokaler. En avgift tas också ut för handläggning av anmälan.

Verksamheten kan även behöva anmälas till bygg- och kartkontoret t. ex vid ändrad användning av bostadslokal till offentlig verksamhet och uppsättande av skyltar.

Sidan senast uppdaterad