Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Oljecisterner

För dig som har en oljecistern gäller vissa regler om kontroll och rapportering.

Oljecisterner som omfattas av reglerna är bl.a. oljetankar till villapannor och farmartankar. Oljecisterner som rymmer 1 kubikmeter eller mer ska besiktigas regelbundet. Bestämmelserna om besiktning gäller alla cisterner vare sig de är nedgrävda i mark, står i en källare eller är uppställda utomhus.

Endast ackrediterade kontrollorgan får utföra besiktningen. På SWEDAC webbplats finns en förteckning över samtliga ackrediterade företag i landet. Efter besiktningen skriver företaget ut en kontrollrapport. Kontrollrapporten ska inte skickas till miljönämnden utan visas upp på begäran.

Den som tänker ställa upp eller gräva ner en oljecistern ska i god tid innan installationen påbörjas kontakta miljökontoret.

Oljecistern som tas ur bruk

En oljecistern som tas ur bruk ska anmälas till miljökontoret. Grundregeln är sedan att cisternen töms och tas bort. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska tas bort eller göras oanvändbara för att inte riskera att olja fylls på av misstag.

I handboken "Cisterner för brandfarliga vätskor" beskrivs vilka krav som ställs på cisterner och hur de ska skötas.

Sidan senast uppdaterad