Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
UpphandlingsCenter
0240-860 00
Upphandlingssamordnare
Urban Näslund
0243-747 61
Dela sidan på sociala medier

Upphandling och inköp

Borlänge kommuns upphandling genomförs enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Pågående och planerade upphandlingar

Du hittar alla aktuella upphandlingar på E-avrops webbplats. Där kan du läsa mer om varje upphandling och även lämna anbud.

Se Borlänge kommuns pågående upphandlingar

Se Borlänge kommuns planerade upphandlingar

Upphandlingscenter

Huvuddelen av Borlänge kommuns upphandlingar sker via UpphandlingsCenter (UHC) som är en gemensam organisation för Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika Hedemora och Säter. UpphandlingsCenter (UHC) har en gemensam webbplats där all information som rör upphandling och inköp är samlad. 

Gå till Upphandlingscenters webbplats

UpphandlingsCenter (UHC) ansvarar för all upphandling i kommunerna med undantag av:

  • Byggentreprenader
  • Tjänsteupphandling inom undervisning och yrkesutbildning, hälso- och sjukvård, socialtjänst samt fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell
  • Direktupphandlingar

Dessa upphandlingar ansvarar respektive kommun för själva.

Alla upphandlingar sker med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och genomförs affärsmässigt och utan att ovidkommande hänsyn tas. 

 

Sidan senast uppdaterad