370 i jobb genom Dubbelt upp - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

370 i jobb genom Dubbelt upp

Borlänge kommun startade Dubbelt upp för att utmana det lokala näringslivet att anställa långtidsarbetslösa. Näringslivet har anställt 195 personer och Borlänge kommun 175. Totalt har 370 personer fått jobb genom satsningen i Borlänge.

När Dubbelt Upp drog igång 1 september 2017 hade Borlänge en arbetslöshet på 9,2 procent (16–64 år). Målet med Dubbelt upp har varit att minska långtidsarbetslösheten och ge fler möjligheten att komma ut i arbetslivet. Nu när satsningen sammanfattas är arbetslösheten nere på 7,6 procent i Borlänge.

– Det är positivt att så många kommit i sysselsättning genom Dubbelt upp och att arbetslösheten har gått ner sedan förra året, säger Kenneth Persson (S), arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande.

Det praktiska arbetet med att matcha personer mot arbetsplatser har hanterats av kommunens arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen. 

– En av nyckelfaktorerna är samarbetet, hur vi på ett effektivt sätt hittar kompetens som passar arbetsgivarnas behov. Många företag har sett det positiva med att anställa personer genom Dubbelt upp och de personer som varit en del av satsningen har fått möjligheten att fylla på med erfarenhet, utöka sitt kontaktnät och ta ett steg in på arbetsmarknaden, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Dubbelt upp har också lagt grunden till en långsiktig hållbar lösning för långtidsarbetslösa genom olika samarbeten, som nu blir nästa del att arbeta vidare med. 

– Det finns redan en dialog med flera branscher om att sänka trösklarna ut till arbetsmarknaden. Det finns många bristyrken, till exempel restaurangbiträden, personal inom vård och omsorg och yrkeschaufförer. Vårt fokus är att skapa kompletterande utbildningar ihop med branschen som leder till anställningsbarhet, säger Angelica Ekholm, näringslivschef.

Dubbelt upp – en 1-årig jobbutmaning

Dubbelt Upp är en satsning som Borlänge kommun startat, där det lokala näringslivet utmanas att anställa långtidsarbetslösa. När näringslivet anställer en långtidsarbetslös person, gör Borlänge kommun detsamma. Utmaningen pågår från den 1 september 2017 till den 31 augusti 2018.

Kriterier för Dubbelt upp:

• Personen som näringslivet nyanställer ska vara långtidsarbetslös och inskriven på arbetsförmedlingen.

• Borlänge kommun kan anställa en person som är inskriven på arbetsförmedlingen eller som går under det kommunala aktivitetsansvaret. Den arbetssökande behöver då inte vara inskriven på arbetsförmedlingen.

• Anställningen ska vara minst sex månader och innefatta 100 procent tjänstegrad. 50 procent av tiden kan förläggas till studier.

Dubbelt upp!

Mellan 1 september 2017 och 31 augusti 2018 utmanar Borlänge kommun näringslivet! Så snart ett företag anställer en långtidsarbetslös Borlängebo gör kommunen detsamma.