413 miljoner för att motverka segregation i Borlänge - Borlänge kommun
Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

413 miljoner för att motverka segregation i Borlänge

Regeringen presenterar en långsiktig strategi för arbetet att minska och motverka segregation, den första i sitt slag någonsin. Strategin syftar till att ange den långsiktiga inriktningen för regeringens arbete med att minska och motverka segregation under perioden 2018–2028.

Strategin syftar till att långsiktigt minska klyftor i samhället och skapa ett tryggt Sverige som håller ihop. I regeringens arbete mot segregation lyfts tidiga insatser för barn och unga, satsningar på utbildning, ökad trygghet, ökad sysselsättning och insatser för att stärka demokratin och det civila samhället.

–  Det är glädjande att regeringen tar segregationen på allvar och ger kommunerna ökade ekonomiska förutsättningar för att motverka den. Kommunen har en god bild över vart resurser behövs genom vår behovsanalys för social hållbarhet, säger Kenneth Persson (S), hållbarhetsutskottets ordförande. 

För Borlänges del innebär regeringens nya medel ett extra tillskott på ca 8 800 000 kr under 2018, dessutom beräknas ytterligare ca 29 000 000 kr år 2019 och ca 47 000 000 kr tilldelas årligen mellan 2020-2027. 

– Dessa resurser kommer att göra skillnad för Borlänge. Regeringens pengar kommer bland annat att satsas på jobb och utbildning. Vi kan exempelvis utveckla kommunens satsningar för att få fler i arbete, till exempel genom riktade utbildningar som leder till jobb. Vi vill också skapa bättre förutsättningar för barn- och unga för att nå gymnasieexamen, säger Kenneth Persson (S), hållbarhetsutskottets ordförande.

Regeringens nya miljoner har också möjlighet att stärka upp Borlänge kommuns medborgarlöfte med polisen genom att stärka trygghetsvärdarna och genom riktade resurser till civilsamhälles aktörer.

– Segregation måste ses i sin helhet och vi behöver en samlad bild, och dessa resurser måste satsas på hela Borlänge. Givet är att resurser måste satsas på arbete och utbildning, men hur medlen ska användas måste givetvis utredas. Men får vi resurser långsiktigt så kan vi också arbeta långsiktigt. Vi ska nu skrida till verket och skicka in en ansökan som förhoppningsvis kan vara med och lösa flera utav Borlänges utmaningar, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.