Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fortsatt samverkan mellan Borlänge kommun och Polisen

Borlänge kommun och Polisen har sedan många år ett väl fungerande samarbete. Den 25 mars undertecknades 2019 års samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte rörande det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borlänge.

Samverkansöverenskommelsen utgör grunden för samarbetet mellan Borlänge kommun och Polisen. I överenskommelsen slås de övergripande formerna för samverkan fast, liksom konkreta samverkansområden för året. Överenskommelsen för 2019 är inriktad på fortsatt utveckling av arbetsformen Effektiv samordning för trygghet (EST). EST handlar om att hitta fungerande samarbetsformer och forum för samverkan i det förebyggande arbetet för att hantera sociala risker och social oro i Borlänge kommun.

Kopplat till samverkansöverenskommelsen finns även ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet för 2019 innebär att kommunpolitiker och representanter från Polisen ska besöka olika bostadsområden i kommunen för att föra dialog med de boende om deras upplevelse av trygghet i området. Målsättningen är att få en bättre bild av hur Borlängeborna själva upplever situationen och tryggheten i kommunen.

Samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftet undertecknades idag, den 25 mars 2019, av Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande och Mats Lagerblad, chef för lokalpolisområde Borlänge.

Läs mer om medborgarlöftet och kommunens brottsförebyggande arbete