Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Demokratistärkande internationellt samarbete

Borlänge kommun har tidigare tagit beslut om att aktivt samarbeta med en stad och region i Somalia - Mogadishu. Med anledning av säkerhetsläget i regionen har samarbetet nu istället skett via kommunen Lodwar i Kenya.

Precis som Borlänge har Lodwar-kommunen många invånare som kommit som flyktingar från Somalia. Därför har Borlänge kommun och Lodwar nu genomfört ett förberedande projekt för ett kommunalt partnerskap som kan bidra till ett demokratiskt inkluderande av flyktingar. Projektet har utmynnat i ett flertal områden där Borlänge och Lodwar ser en ömsesidig nytta av ett fortsatt samarbete.

Båda kommunerna vill nu ansöka om fortsatt finansiering från ICLD:s kommunala partnerskapsprogram för att kunna vidareutveckla samarbetet. Det fortsatta projektet är tänkt att vara ett treårigt samarbetsprojekt för demokratiska inkluderande lokalsamhällen för flyktingar, med fokus på lokal demokrati, hållbar utveckling, kvinnligt ledarskap, jämställdhet och förebyggande av segregation.

Dessa projekt ska bidra till utveckling av hållbar demokrati på lokal och regional nivå och ökat medborgarinflytande. Övergripande mål är att lära av varandra för att främja en demokratisk inkludering av flyktingar i lokalsamhället.

ICLD är en ideell förening. Huvudman för ICLD är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och föreningens verksamhet finansieras av Sida.