Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nya projekt för att fortsatt utveckla handelsområden i Borlänge

Två projekt ska nu startas för att stärka utvecklingen av handelsområdena i Borlänge.

Handeln är den bransch i Borlänge som sysselsätter flest personer och handelsindex är Sveriges 11:e högsta. Men då e-handeln utvecklas så starkt innebär det ökande konkurrens för handlarna i centrum, på Kupolen samt Norra backa. Därför går nu Borlänge kommun in med medel för att stärka handeln och utvecklingen av handelsområdena genom två projekt. 

Projekt Handelskraft

Projektet syftar till att öka de lokala handlarnas kompetens och konkurrenskraft, inspirera till nya affärsmodeller och ge kunskap i marknadsföring. Projektet blir gemensamt för samtliga kommuner i FalunBorlänge-regionen (FBR) och kommer ledas av FBR med kommunerna och Region Dalarna som medfinansiärer.

BID-projekt (Business Improvement Project) 

BID är ett samverkansprojekt mellan Borlänge kommun, fastighetsägare och handelsplatser för att gemensamt jobba med handelsytor och rörelserna däremellan. BID-projektmodellen är framtagen av Svenska stadskärnor och man har drivit projekt enligt detta framgångsrikt på många orter redan. 

BID samlar kommunen (näringslivskontor, plan- och markkontor, kultur och fritid, sociala sektorn), Borlänge energi, fastighetsägare samt köpcentrum och handelsplats för att jobba med de fem fokusområdena:

  • Varumärket
  • Platsen
  • Tillgänglighet
  • Utbud
  • Tryggt, rent och säkert

Arbetet ska resultera i en gemensam affärsplan för de kommande 3-5 åren med tydliga strategier för arbetet framåt.