Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Mer tid för samtal kring Idkerbergets skola

Vid två tillfällen har politiker från Barn- och utbildningsnämnden träffat föräldrarna vid skolan. Besvikelsen över det planerade beslutet är stor. Några aktörer har efterfrågat mer tid för samtal, vilket nu kommer tillskapas.

Beslutet kommer inte tas den 17 april, vilket tidigare nämnts som allra tidigaste beslutsdatum. Planen är att beslutet i stället tas i maj.  Den främsta anledningen är behovet av att ge processen mer tid. Tveksamheter i en del bakgrundsfakta har framförts. Det ska nu redas ut och fortsatt dialog ska genomföras de närmaste veckorna. 

— Dialogen med byborna är viktig för oss i majoriteten och vi vill därför se över de synpunkter föräldrarna kommit in med innan vi tar beslut säger Monica Lundin, ordförande för barn- och utbildningsnämnden.

— I dialogen har frågor ställts om synen på ett initiativ om en friskola/föräldrakooperativ. Majoritetspartierna kommer inte att försvåra eller försöka stoppa ett sådant alternativ – tvärtom, fortsätter Monica Lundin.

Frågan har också väckts vad annat som kan göras för att ingjuta framtidstro i Idkerberget.

— Kommunen har ett antaget landsbygdsutvecklingsprogram, säger Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande. Jag är beredd att lyfta fram Idkerberget som en prioriterad del i detta arbete. Byutveckling bygger på att samla och stödja initiativ som tas av byborna. Det kan handla om kultur- och fritidsaktiviteter där närheten till Gyllbergen är en stor tillgång, hur befintliga föreningar kan utvecklas, hur bostadsbyggande kan möjliggöras med mera, fortsätter Jan Bohman.

Jan Bohman  Monica Lundin

Kommunstyrelsens ordförande Barn- och utbildningsnämndens ordförande