Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Nu blir det enklare att söka bygglov

Med den nya e-tjänsten kan du när som helst på dygnet söka bygglov och följa dina ärenden.

E-tjänsten kommer att göra det enklare för Borlängeborna att söka bygglov, se status på sitt ärende och kommunicera med Borlänge kommun. 

– Det är en service som Borlänge kommun nu kan erbjuda och en naturlig utveckling av medborgarnas förväntningar att kunna sköta sina myndighetskontakter digitalt, säger Lars Robertsson, bygg- och kartchef i Borlänge kommun.

I e-tjänsten kan man ansöka om bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad, göra anmälan, Attefallsåtgärder, söka förhandsbesked och strandskyddsdispenser med mera. Tjänsten finns på kommunens webbsida (se länk nedan) med inloggning via Mobilt BankId. 

– Fördelarna för den sökande är att man kan lämna ansökan, komplettera och följa sitt ärende dygnet runt när det passar en själv, säger Pernilla Wåhlin Norén, arkitekt i Borlänge kommun. 

Möjligheten att ansöka om bygglov via papper kommer fortsättningsvis att finnas. För den som vill söka digitalt, men inte har tillgång till dator går det att få hjälp med ansökan och använda dator och scanner i Borlänge kommuns servicecenter, Röda vägen 50. 

Ett öppet hus om bygglov och visning av den nya e-tjänsten ordnas på Borlänge bibliotek onsdagen den 17 april klockan 17.00–19.00. 

– Om du har planer på att bygga i sommar är det hög tid att komma in med din ansökan nu. Det här är också ett bra tillfälle att få svar på frågor om bygglov, allt ifrån att bygga, riva eller ändra, säger Lars Robertsson, bygg- och kartchef i Borlänge kommun. 

Bygg och kartkontoret hanterar i dagsläget cirka 1000 bygglovsärenden och besvarar ungefär lika många besök och frågor om boende och byggande. Sedan 2014 scannas alla inkommande handlingar för att göra verksamheten digital.