Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Så ska Borlänges företagare få mer arbetskraft

Unikt projekt i Borlänge kommun.

Europeiska socialfonden går in med 5,4 miljoner kronor i ett tre årigt utbildningsprojekt där Borlänge kommun tillsammans med Borlänges näringsliv ger utrikesfödda Borlängebor en chans att komma in på arbetsmarknaden.

– Det handlar om att skapa en metod för att öka utrikesfödda Borlängebors anställningsbarhet, säger Ulrika Hagen, näringslivsutvecklare i Borlänge kommun.

Arbetsmarknaden efterfrågar kompetens, men deras vanliga rekryteringsvägar behöver kompletteras med nya sätt att tänka. Här hjälps näringsliv och kommunal verksamhet åt, genom en trettio veckor lång arbetsplatsbaserad utbildning.

– Fantastiskt roligt att vi får den här möjligheten att tillsammans med olika branscher jobba med praktisk kompetensförsörjning. Det finns en bred samsyn i de flesta branscher om att kompetensförsörjningen är en av våra allra största utmaningar. Det är mycket positivt att vi nu får möjlighet att ta nya grepp i denna fråga. Jag är väldigt glad över att vi får den här möjligheten att i samverkan med flera olika branscher jobba med kompetensförsörjningen i Borlänge. Att öka anställningsbarheten hos de som är beredda att ta klivet ut på arbetsmarknaden är en viktig insats som har många fördelar, för individen, företagen och samhället, säger Åsa Granat kommundirektör i Borlänge kommun.