Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Borlänge är en av Sveriges bästa miljökommuner

Borlänge kommun förbättrar sin placering i miljörankningen av Sveriges kommuner.

Tidskriften Aktuell Hållbarhet genomför varje år kommunrankningen över svenska kommuners miljöarbete. I rankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter till klimatfrågor och naturvård.

Borlänge kommun hamnar på plats 39 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 152 i förra årets rankning. Nytt för i år är att rankingen utgår från Sveriges kommuner och landstings nya kommungrupper. Borlänge får då plats 18 i kategorin "Större städer och kommuner nära större stad", där 108 kommuner ingår. Det gör Borlänge till en av de främsta inom kommungruppen och är ett kvitto på arbetet med att minska kommunens miljöpåverkan och samtidigt göra det lättare för Borlängeborna och andra aktörer att göra rätt.

– Vi  jobbar hårt för att minska klimatpåverkan och bevara en god miljö för framtidens generationer. Vi planerar staden för att minska behovet av transporter och göra det enklare att gå och cykla. Vi ställer krav i upphandlingar som bidrar till minskade utsläpp. Vi ska ta fram en ny miljöplan under året för att se inom vilka områden vi behöver öka arbetet ytterligare, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande. 

Hela kommunkoncernen är delaktig i att göra Borlänge mer hållbar. En rad samarbeten pågår, bland annat för att minska användningen av plast tillsammans med Borlänge Energi, Tunabyggen, HSB, Riksbyggen, Hushagen, SBB och Borlänge Villaägareföreningen. Borlänge Energi har till exempel startat en plastinventering, för att se över behov och vilka åtgärder som behövs i kommunen. 

– Inventeringen är ett första steg för att göra fler medvetna om hur man kan minska sin användning av plast. Vi ger löpande handfasta tips i vår kundtidning som skickas hem till alla i Borlänge. Vi har också valt att fokusera på att jobba mer med återanvändning. Samarbetet är mycket bra med ”Ta till vara” och hjälporganisationer. Genom att återanvända minskar vi mängder fossil plastanvändning, säger Lars Larsson, VD för Borlänge Energi.

Tidigare i år blev Borlänge kommun en del av Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

– Genom projektet kan vi i Borlänge kommun ta del av andras kunskaper och bidra med våra erfarenheter för att möta dagens och framtidens generationers behov, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.