Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Verksamheten vid Idkerbergets skola upphör vid årsskiftet

Barn- och utbildningsnämnden förväntas ta beslut den 15 maj om att verksamheten på Idkerbergets skola ska upphöra från och med vårterminen 2020.

I mars 2019 informerades föräldrar till elever på Idkerbergets skola om förslaget att eleverna från och med höstterminen skulle fortsätta sin skolgång på andra skolor i kommunen. På onsdag den 15 maj förväntas barn- och utbildningsnämnden ta beslutet att verksamheten upphör, med skillnaden att detta sker från och med vårterminen 2020.

– Vi skjuter fram flytten ett halvår, så att familjerna får god tid på sig att välja ny skola och mer tid att undersöka möjligheterna för en friskola i byn, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Flera möten har hållits med föräldrarna under våren.

– Vi har träffat föräldrarna för att lyssna in behoven och så långt det är möjligt möta upp de önskemål som finns. Kommunen har inte möjlighet att hålla skolan öppen i framtiden, men vi hoppas att den förlängda tiden ger familjerna en lugn och bra övergång till de nya förutsättningarna, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Att verksamheten upphör först vid årsskiftet ger också kommunen mer tid att se över lösningar för skolskjuts och anpassningar som tryggar barn och elevers tid utanför skolan. Ett förslag som kommit från föräldrarna är en frukostklubb, dit föräldrar som börjar sina arbeten tidigt på morgonen, kan lämna sina barn i väntan på skolskjutsen.

– Vi kommer att jobba med förslag till anpassningar utifrån föräldrarnas behov. Om exempelvis en frukostklubb kan bidra till en enklare vardag för familjerna, ska vi naturligtvis titta på det, säger Monica Lundin (L), barn- och utbildningsnämndens ordförande.