Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Går ihop för att lyfta Borlänge

Som andra små och mellanstora städer i Sverige, påverkas Borlänge när det gäller handeln och stadskärnans utveckling.

Borlänge har Sveriges 11:e högsta handelsindex (187), samtidigt tar näthandeln andelar av den traditionella handeln av sällanköpsvaror, något som påverkar centrumhandeln samt våra handelsområden Norra Backa och Kupolen. 

Trots ändrade villkor och utmaningar, ökade omsättningen i Borlänge centrum med 4,3 procent under 2017. Den positiva utvecklingen av omsättningen i stadskärnan står främst hotell, restaurang och annan service, medan sällanköpshandeln bromsar in, vilket även märks i handelsområdena utanför centrum. Därför inleder nu Borlänge kommun tillsammans med stadens fastighetsägare, fastighetsbolag och representanter från näringslivet arbetet med BID Borlänge.

– BID, Business Improvement District, är en modell för långsiktigt samarbete mellan lokala aktörer inom både det privata och det offentliga, där man tillsammans arbetar för erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring. Det bygger på både forskning och spetskompetens och ska leda till en affärsplan för området de kommande åren, säger Angelica Ekholm, näringslivschef i Borlänge kommun. 

BID har sitt ursprung i Kanada och introducerades där på 1970-talet för att bidra till att lösa problem där förorterna växte medan innerstäderna hamnade i skymundan. Syftet är att tillsammans arbeta med platsens varumärke genom att förverkliga idéer och initiativ som finns lokalt med målet att stärka affärsverksamheter och platsens attraktionskraft. 

– Genom att skapa oss en gemensam utgångspunkt för Borlänge är förhoppningen att vi skapar möjligheter för alla att trivas, konsumera, träffas och uppleva vår stad. Delaktigheten ska i förlängningen stärka vårt platsvarumärke, attraktivitet och ge ökad lönsamhet. Det är ett spännande arbete vi har framför oss, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsen ordförande.

Under en 18-månadersperiod ska workshops, studiebesök, typfall och coaching avlösa varandra. Affärsutvecklingsområden ska inventeras utifrån en nulägesanalys, där bland annat tillgänglighet, utbud, ordning och reda samt trygghet ingår, för att så småningom ta fram en gemensam affärsplan. 

– Allt bygger på lika delar ansvarstagande och påverkan från alla som deltar. Styrkan ligger i kombinationen av handel, övrigt näringsliv, politiker, fastighetsägare och kommunala förvaltningar. Med ett gemensamt mål blir det enklare för oss att nå framgång. Därför är det fantastiskt roligt att vi är så många som har klivit in i projektet, säger Jessica Öhlund, Ikea Borlänge. 

Borlänges politiker och företag inom näringslivet bjuds in att delta i arbetet.