Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Så rustar Borlänge kommun sina lokaler för en varm sommar

Den rekordvarma sommaren 2018 innebar stora påfrestningar för medarbetare och brukare.

Borlänge kommun har nu utrett hur man ska kunna förbättra situationen för de som bor och arbetar i kommunens lokaler om det skulle bli en liknande sommar som 2018. Kommunen kan konstatera att det råder stora skillnader och tekniska möjligheter för att sänka inomhustemperaturen i kommunens fastigheter.

En rad åtgärder är nu planerade. Ytterligare mobila aggregat kommer inför sommaren 2019 placeras inom äldre- och funktionshinderomsorg, dessutom blir det solfilmsmontering på förskolor, skolor och gymnasieskolor. Ventilationssystemen kommer att vara i gång dygnet runt på de boenden där behov uppstår. Det medför en ökad energikostnad men det ger en kyleffekt när den uppvärmda inomhusluften ersätts med svalare nattluft.

Det kommer även att vara dialog med varje omsorgsboende med information om hur till exempel vädring och mobila aggregat nyttjas på bästa sätt.

Borlänge kommun kommer även ta fram en mall att använda vid upphandlingar inför byggnation av nya verksamhetslokaler för äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen samt förskolor. På detta sätt kommer man i framtiden kunna säkerställa att en god inomhustemperatur uppnås.