Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny plan för vård och skydd av naturvärden

Naturvårdsplanen beskriver Borlänges naturvärden och hur kommunen ska skydda och vårda värdefulla miljöer och arter, samt skapa en ökad variation i landskapet.

Planen fokuserar på arbetet med biologiska värden och biologisk mångfald. Målet med planen är att så konkret som möjligt beskriva nuläget och åtgärder, som är kopplade till miljömålen som berör naturvård. Miljönämnden har godkänt naturvårdsplanen. 

– Förlusten av biologisk mångfald är ett stort problem i hela världen. Vi måste ta vårt ansvar att bevara och gynna biologisk mångfald i Borlänge. Naturvårdsplanen visar hur vi kan göra det tillsammans med andra aktörer, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande. 

Privatpersoner, organisationer och näringslivet har haft möjlighet att lämna synpunkter på Naturvårdsplanen under samrådet som pågick 11 februari och 25 mars. Totalt resulterade det i 20 svar. 

– Vi är mycket tacksamma att så många har engagerat sig och lämnat synpunkter. Det ser vi i miljönämnden som en styrka inför det fortsätta arbetet att sätta planen i verket, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande. 

Det slutgiltiga beslutet av naturvårdsplanen tas i kommunfullmäktige hösten 2019.