Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Fokus på extra vätska och att hålla det svalt

Varma sommardagar kan vara påfrestande, framförallt för äldre och personer i riskgrupper. Inom kommunens äldreomsorg är det extra fokus på vätska och att hålla det svalt för både brukare och medarbetare.

Med erfarenheter från förra årets rekordvarma sommar har verksamheterna inom omsorgen anpassat verksamheten för att bättre klara av långvarig värme. Bland annat har fler fläktar och portabel Air Conditioning köpts in, markiser har lagats och solfilm har satts upp på fönster.

Insatserna gäller såväl äldreomsorgen som personer i riskgrupper i kommunens verksamheter inom psykiatrin och funktionshinderomsorg.

På äldreboendet Hessegården har fastighetsägaren sett över och optimerat ventilationen. Den är inställd på att ta in svalare luft nattetid och släpper inte in varm luft under dagtid. Fler fläktar har också köpts in till allmänna utrymmen och anhöriga har uppmanats att ordna fläktar till de boendes egna rum.

– Mycket handlar om att se till att de boende får i sig mycket vätska och att de inte är ute när det är som varmast, säger Daniel Barmé, enhetschef på Hessegården.

Rekommendationen är att hålla fönster och dörrar stängda på dagen och att vädra på kvällarna. Det finns utrymme för improvisation, som den nyöppnade glasskiosken. Glassen kan sedan avnjutas under något av parasollen som skuggar inne på Hessegårdens lummiga innergård.

Enhetschefen Daniel Barmé förbereder glasskiosken för boende på Hessegården.

Extra tillsyn inom hemtjänsten

Hemstjänstgrupperna i kommunen kontaktar Borlängebor som har någon form av hemtjänst och insatser som till exempel trygghetslarm, hjälp med städning och inköp. Det rör sig om cirka 1100 brukare och av dessa är det omkring 150 personer som inte har daglig hemtjänst och som nu blir kontaktade av kommunen.

– Vi tar kontakt för att höra hur de mår och om de behöver någon extra hjälp. Många är tacksamma för att vi hör av oss, säger Ann-Mari Lindroth, enhetschef för hemtjänstgruppen i centrum.

Medarbetare i hemtjänsten.

Kim och Hanna från Centrum hemtjänstgruppen har varit i kontakt med flera brukare under veckan.

Redan under förra årets värmebölja kontaktade hemstjänstgrupperna brukare, något som även görs nu och några dagar framåt beroende på hur länge värmen håller i sig.

– Vi ger olika råd, exempelvis om hur man kan göra sin egen vätskeersättning, att försöka skugga fönster utifrån och inte öppna fönster som är i söderläge, säger Ann-Mari Lindroth.

Borlängebor som har dagliga insatser från hemtjänsten erbjuds också extra tillsyn och inköp för att göra eller köpa vätskeersättning samt hjälp med att se till att inte livsmedel förstörs i hemmet.

Även medarbetarnas arbetsmiljö har setts över.

– Det är viktigt att vi tar hand om våra medarbetare och att vi har en god arbetsmiljö. Även om vi kanske inte får lika ihållande värme som förra året, påminner vi personal om att dricka vätskeersättning, byta kläder och ta en dusch när tillfälle finns, säger Ann-Mari Lindroth.

Flera verksamheter har sett över möjligheten att erbjuda medarbetare svalare arbetskläder.

– Vid höga temperaturer har vi en anpassad klädrutin, vilket betyder att våra medarbetare får använda privata kläder, som shorts och egen T-shirt till exempel, avslutar Daniel Barmé.