Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny strategi för bostäder för socialt ändamål

Borlänge kommun har likt andra kommuner utmaningar med att lösa bostadsbristen för flera grupper i samhället.

De grupper som har drabbats hårdast av bostadsbristen är våra Borlängebor med minst resurser. Ensamstående föräldrar, individer med psykiska problem samt människor som av ekonomiska skäl behöver en andra chans på bostadsmarknaden.

Mot denna bakgrund har kommunens berörda verksamheter och bolag haft i uppdrag att arbeta fram en gemensam strategi i denna komplexa fråga.

– Genom kommunens nya strategi för bostäder med socialt ändamål så minskar vi det personliga lidandet och minskar samtidigt kommunens utgifter. En bostad att kalla sin egen är en trygghet och en jämställdhetsfråga. Att vi nu kan göra Borlänge mera tryggt och jämställt för de med mindre resurser är vi glada över, säger Kenneth Persson (S), socialnämndens ordförande.

Strategin beskriver behovet av socialt boende utifrån befolkningsprognoser och professionens bedömningar samt beskriver ett antal åtgärder för att långsiktigt hantera bostadsbristen för denna grupp.

Dessa åtgärder handlar om att:
• Skriva avtal med AB Stora Tunabyggen och kommunen när det gäller volym lägenheter för sociala ändamål. I storleksordning handlar det om cirka 50 lägenheter som är cirka 15 procent av bolagets lediga lägenheter.

• Regelverk för att en hyresgäst i normalfallet har rätt att överta kontraktet om man uppfyller villkoren.

• Knyta privata fastighetsägare närmare kommunen för att täcka nuvarande och framtida behov av sociala bostäder.

• Via markanvisning och vid försäljning av fastigheter säkerställa behovet av sociala bostäder.

• Prova otraditionella metoder på bostadsmarknaden.

• Skapa beredskapsområden för uppförande av tillfälliga bostäder vid snabbt uppkomna behov.