Borlänge kommun

Ordförande har ordet

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Bohman (S), berättar om några punkter från dagens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder kommunstyrelsens arbete och några frågor som diskuterades idag var bland annat de nya riktinjerna för medborgardialoger. Riktlinjerna ska ge en bättre vägledning för hur Borlängeborna kan involveras i arbetet att utveckla Borlänge, genom att  i organiserade dialoger fånga upp viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen.

Dessutom, en redovisning av bokslutet (så här långt) visar en vinst för både kommunen och hela kommunkoncernen.

Relaterat - kommunstyrelsens arbetsutskott