Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Ny inriktning för Borlänge kommuns internationella samarbeten

Nu fokuseras det internationella utbytet till färre länder och till Europa.

Borlänge kommun har sedan många år ett aktivt samarbete med flera länder. Det handlar om vänortssamarbeten och gemensamma projekt. Syftet med det internationella arbetet är att bidra till utveckling för båda parter, att främja föreningsliv och företagande men också att ge stöd till demokratisk och solidarisk utveckling i andra länder. Engagemanget har vuxit över tid och har som mest omfattat ett tiotal olika ländersamarbeten. 

– Våra samarbeten har varit bra, men nu behöver vi fokusera och prioritera våra resurser mer. Därför blir det färre samarbeten framöver och en tydligare inriktning på Europa, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samarbeten kommer att fortsätta finnas med de nordiska länderna och med Storbritannien. 2019 kom Borlänge också med i EU-nätverket Eurocities, vilket ger  erfarenhetsutbyte med städer i Europa kring sociala och kulturella frågor. Dessutom kommer demokratiprojekt med Moldavien och Kenya, startade under 2019, att fortsätta. 

Borlänge har även varit vänort med staden Wuhan i Kina i över 10 år, och samarbetat främst i frågor som omsorg, kultur och utbildning.

– Vi har haft ett givande utbyte med Wuhan och Kina, men våra samarbeten kommer nu att fasas ut. Vi har följt utvecklingen i Kina med oro, många frågor har väckts och därför är den politiska majoriteten nu överens om att successivt avsluta våra avtal och projekt. Vi har även sett att intresset här hemma för att lära sig mer om den kinesiska kulturen och språket varit begränsat, varför vi också ser över vårt avtal kring Konfuciusinstitutet, förtydligar Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.