Borlänge kommuns logotyp

Publicerad:

Medborgardialog om hur Borlänge kan bli mer klimatsmart

Borlänge kommun bjuder in Borlängebor till en medborgardialog om klimatet tisdagen den 26 november.

Medborgardialogen är ett sätt att få in förslag och idéer från Borlängebor till arbetet med den nya miljöplanen som ska beskriva hur Borlänge ska nå miljömålen.

– För att minska klimatutsläppen så vi når de globala klimatmålen måste vi alla ta vårt ansvar. Vi måste minska vår egen klimatpåverkan och under medborgardialogen kommer vi att fråga deltagarna vad de behöver av kommunen för att kunna göra mer klimatsmarta val i vardagen, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.

Målet är att deltagarna ska ges möjlighet att framföra sina åsikter, kunskaper och behov för att ge de förtroendevalda politikerna i miljönämnden ett underlag för nästa steg i arbetet med klimatfrågan.

– Det är betydelsefullt att Borlängeborna blir delaktiga och att fler får inflytande i klimatfrågor och arbetet med miljöplanen, säger Elina Brodén (MP), miljönämndens ordförande.

Intresseanmälan för medborgardialogen ”Hur kan Borlänge bli mer klimatsmart?”

Medborgardialogen genomförs i små samtalsgrupper med politiker från miljönämnden som lyssnar på vad Borlängeborna har att säga i frågan tisdagen den 26 november klockan 18.00– 20.00.  Sista anmälningsdag är 17 november.

Till intresseanmälan

Om medborgardialogen

Borlängebons fokus ska genomsyra all kommunal verksamhet i Borlänge. Medborgardialog är ett viktigt instrument för att öka Borlängebornas möjligheter till delaktighet och inflytande och ett arbetssätt för att stärka demokratin.